W ciągu dekady polskie spółki przejęły za granicą kilkaset firm

Ostatnia dekada przyniosła dynamiczny wzrost liczby i wartości inwestycji zrealizowanych przez polskie firmy poza Polską. W naszym badaniu sprawdziliśmy, jak to robią spółki z GPW: co czwarta notowana spółka zrealizowała jakiś zagraniczny projekt, 72 proc. z nich planowało zaś dalszą ekspansję.

Według szacunków NBP wartość polskich inwestycji bezpośrednich (BIZ) za granicą sięgnęła na koniec 2014 r. 231 mld zł. GUS policzył, że 2014 roku w Polsce siedzibę miało 1437 przedsiębiorstw, które posiadały za granicą udziały w 3194 podmiotach.

Jak wskazują nasze badania już co czwarta spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) dokonała bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). 72 proc. firm z nich planowało zaś dalszą ekspansję zagraniczną i kolejne inwestycje. Wzrost zaangażowania kapitałowego polskich firm za granicą spowodował, że wiele z nich zaczęło przekształcać się we wschodzące korporacje międzynarodowe (KMN) o silnej pozycji regionalnej. Taką drogę przeszedł np. jak np. Maspex czy Asseco. Niektóre, jak KGHM, rozwinęły też inwestycje w wymiarze globalnym. Wiele dopiero rozpoczyna inwestycje w krajach sąsiednich.

 

Jak to robią początkujący

Wiele badań dotyczących KMN z rynków wschodzących wskazuje, że firmy te umiędzynaradawiają się inaczej niż tradycyjne korporacje z rynków rozwiniętych. Wskazują, że proces często nie ma charakteru ewolucyjnego, ale przypomina „żabi skok” – szybkie umiędzynarodowienie i przejmowanie strategicznych zasobów za granicą, które następuje po okresie akumulacji zasobów na rynku wewnętrznym i prowadzi w niektórych wypadkach do szybkiego powstania dojrzałych korporacji skutecznie rywalizujących z globalnymi graczami.

Korporacje międzynarodowe z rynków wschodzących nie są jednak jednolite. Pierwsza kategoria to przedsiębiorstwa działające w niszach. Zwykle są to firmy prywatne lub publiczne spółki nie należące do skarbu państwa, które rozwinęły się samodzielnie i osiągnęły wysoką pozycję rynkową w określonej niszy rynkowej – jak np. chiński producent smartfonów ZTE czy meksykański producent urządzeń elektrycznych i elektronicznych Mabe.

Kolejna kategoria to firmy aspirujące do bycia światowymi graczami, które również nie są firmami państwowymi, ale nie ograniczają swojego zainteresowania do określonych rynków regionalnych czy konkretnych produktów. Wśród nich są np. rosyjski Lukoil, chiński Haier czy brazylijski Embraer.

Trzecią grupę stanowią tzw. międzynarodowi gracze czy agenci. To firmy, które silnie inwestują za granicą, ale są kontrolowane i instruowane przez rządy – np. rosyjski Gazprom, chińska spółka inwestycyjna CITIC Group Corporation (wcześniej China International Trust and Investment Corporation).

Czwarta kategoria to tzw. specjaliści od zleceń – firmy kontrolowane przez rządy, koncentrujące się na wybranych rynkach zagranicznych, na których są w stanie wykorzystać swoje przewagi konkurencyjne, przy okazji realizując działania wspierane przez rządy. Wśród nich można wskazać rosyjski Rosneft, indyjski Bharat Heavy Electrical czy brazylijski Electrobras.

Niektórzy badacze wskazują, że przedsiębiorstwa z rynków wschodzących nie mając przewag konkurencyjnych  typowych dla firm z rynków najlepiej rozwiniętych korzystają ze specyfiki uwarunkowań instytucjonalnych w jakich wyrosły. Mają na przykład specyficzną wiedzę na temat rynków wschodzących, co staje się silną ich stroną i źródłem przewag na rynkach zagranicznych o podobnych uwarunkowaniach instytucjonalnych. Inne w podobnym położeniu, dysponując zasobami kapitałowymi mobilizowanymi na rynku wewnętrznym, poszukują przewag za granicą dokonując strategicznych przejęć firm. Jednocześnie stosują one bardziej elastyczne i nowoczesne strategie ekspansji oparte na sieciowaniu i hybrydowych formach współpracy przedsiębiorstw.

 

Strategie polskich firm

W powyższym kontekście pojawia się pytanie o to, czy i co wyróżnia polskie wschodzące korporacje na tle korporacji z innych krajów. Główne wnioski, jakie wynikają z analizy spółek z GPW wskazują, że proces umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw łączy doświadczenia rynków wschodzących i rozwiniętych, bo ma wiele cech typowych dla przedsiębiorstw zarówno z jednych, jak i drugich krajów.

W dużej części przypadków polskie firmy umiędzynarodawiają się zgodnie z tradycyjnymi ewolucyjnymi modelami: na początku rozwijają eksport, by później inwestować w projekty wspierające sprzedaż zagraniczną, a następnie rozwijają również zagraniczną produkcję. W całym procesie zbierają doświadczenie i wiedzę o rynkach zagranicznych, co pozwala im na zwiększenie efektywności ich strategii umiędzynarodowienia oraz ekspansję na kolejne rynki.

W praktyce wiele firm pomija pośrednie etapy i przechodzi szybciej do bardziej zaawansowanych form umiędzynarodowienia, co upodabnia je do wielu firm z rynków wschodzących.

Na bardziej zaawansowane formy ekspansji zagranicznej częściej decydują się, gdy inwestują na rynkach wschodzących, na których częściej zakładają spółki dystrybucyjne lub fabryki. Z kolei działalność na rynkach krajów rozwiniętych częściej rozpoczyna się od sprzedaży eksportowej.

Wśród spółek notowanych na GPW inwestujących za granicą najbardziej popularną strategią wejścia było realizowanie inwestycji od podstaw. Zdecydowało się na nią 83 proc. przebadanych firm. Przejęcia zagranicznych podmiotów były wprawdzie mniej popularne, ale zrealizowało je ponad 50 proc. badanych. Co trzecia przebadana firma realizowała zarówno inwestycje od podstaw, jak i przejęcia. W efekcie, w ostatniej dekadzie polskie spółki przejęły kilkaset podmiotów zagranicznych. Wiele z tych transakcji miało spektakularny charakter – tak było w przypadku przejęć Asseco, Maspexu, KGHM czy Orlenu. Z kolei inwestycje od podstaw realizowały m.in. LPP, Projprzem czy Aplisens. Były to zarówno inwestycje w zagraniczną sieć dystrybucji i sprzedaży, jak również inwestycje produkcyjne.

 

Znaczenie struktury właścicielskiej

Na to, jaką strategię budowania pozycji na rynkach zagranicznych decyduje się polska firma z GPW duży wpływ ma struktura akcjonariatu. Spółki, które mają silnego większościowego udziałowca stosują bardziej agresywne strategie niż te, które mają akcjonariat rozproszony. Może to również tłumaczyć dlaczego niektóre prywatne spółki nienotowane na GPW stosują dość agresywne, ale skuteczne strategie ekspansji, czego najlepszym przykładem jest choćby Maspex.

Polskie firmy inwestują głównie w krajach europejskich i – jeśli nie kierują nimi cele związane z optymalizacją podatkową lub tworzeniem struktur holdingowych – głównie w sąsiedzkich (w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w Niemczech). Ta koncentracja geograficzna wynika z ograniczonych zasobów finansowych niektórych firm, a także ograniczonych zasobów wiedzy i doświadczenia. To powoduje, że zaczynają właśnie od rynków sąsiedzkich.

W dużej części przypadków firmy nie posiadają jeszcze kompetencji oraz zasobów finansowych, które pozwoliłyby im na podjęcie ryzyka inwestycji na rynkach takich jak: Chiny, Indie, Stany Zjednoczone, czy Brazylia. Jednakże systematycznie rośnie liczba inwestycji w bardziej odległych lokalizacjach. Na ekspansję taką decydują się dwa rodzaje firm: firmy duże, które stać na finansowanie dużych projektów inwestycyjnych i ponoszenie większego ryzyka lub działające w niszach rynkowych i posiadające wysokie przewagi konkurencyjne w wyspecjalizowanych dziedzinach.

 

Poszukiwanie rynków i zasobów

Głównym powodem ekspansji jest potrzeba znalezienia nowych rynków (90 proc. wskazań) oraz wsparcie już prowadzonej działalności eksportowej (60 proc.). Rozwój zagranicznej sieci dystrybucji i sprzedaży przez BIZ przyświecał m.in. takim spółkom jak LPP, Wojas czy Decora. 23 proc. firm chciało w ten sposób zredukować koszty, a 15 proc. pozyskać know-how, jak np. Asseco. Niektóre spółki rozwijały produkcję zagraniczną, zarówno w celu wykorzystania lokalnych zasobów siły roboczej, co czynił Erbud, Bioton czy Relpol, jak również w celu wykorzystania zasobów naturalnych, czego przykładem są projekty zrealizowane przez KGHM.

 

Potrzeba wsparcia inwestycji

Na obecnym etapie rozwoju polskiej gospodarki wspieranie polskich inwestycji zagranicznych urasta do rangi jednego kluczowych wyzwań nie tylko dla firm, ale także polityki gospodarczej. Rozwój polskich przedsiębiorstw oraz ich pozycja na rynkach globalnych jest warunkiem przesuwania się polskiej gospodarki w stronę bardziej dochodowych działalności i produkcji cechującej się wyższą wartością dodaną. Pozytywnie należy ocenić powołanie w 2015 roku Funduszu Ekspansji Zagranicznej przez TFI BGK, który ma wspierać projekty polskich firm za granicą czy zapowiedź intensyfikacji wsparcia dla polskich inwestycji w ramach polityki gospodarczej opisanej w „Programie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju”, który kilka dni temu przedstawił wicepremier Mateusz Morawiecki. Wszystkie te działania muszą jednak uwzględniać specyfikę i potrzeby polskich przedsiębiorstw – nie tylko dużych czempionów powiązanych ze skarbem państwa, ale także coraz większej liczby prywatnych przedsiębiorstw, które są zdolne i gotowe do rozwijania ekspansji międzynarodowej.

Autorzy: Mariusz-Jan Radło, Dorota A. Ciesielska

Źródło: http://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/w-ciagu-dekady-polskie-spolki-przejely-za-granica-kilkaset-firm/

Dział: 

Komentarze

Wysłane przez JulieTix (niezweryfikowany) w
Ten komunikat jest zamieszczony tutaj przy użyciu XRumer + XEvil 4.0 XEvil 4.0 to rewolucyjna aplikacja, która może ominąć niemal każdą ochronę przed botnetami. Uznawanie przez firmę Captcha Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com i ponad 8,4 milionów innych typów! Czytasz to - to znaczy, że działa! ;) Szczegóły na oficjalnej stronie internetowej XEvil.Net, jest bezpłatna wersja demonstracyjna.

Wysłane przez Mashadef (niezweryfikowany) w
Ten komunikat jest zamieszczony tutaj przy użyciu XRumer + XEvil 4.0 XEvil 4.0 to rewolucyjna aplikacja, która może ominąć niemal każdą ochronę przed botnetami. Uznawanie przez firmę Captcha Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com i ponad 8,4 milionów innych typów! Czytasz to - to znaczy, że działa! ;) Szczegóły na oficjalnej stronie internetowej XEvil.Net, jest bezpłatna wersja demonstracyjna.

Wysłane przez BrianBor (niezweryfikowany) w
<b><a href=https://bit.ly/2LWntPH>best online pharmacy</a></b> <a href=https://bit.ly/2LWntPH><img src="http://oi63.tinypic.com/28qs1zl.jpg"></a> https://bit.ly/2LWntPH canada no prescrion lasix canada pharmacy avert canadian drug deal online pharmacy antabuse canadian name brand viagra canadian-pharmacy-in-dubai biggest problems with canadian health care online pharmacy fake pills cialis toronto canada canadian thyroid medication canadian generic drugs online online pharmacy piracetam canada drugs promo code canada visa drug testing prescription drugs online canada canada thc pills canadian medicine shop best canadian healthcare stocks online pharmacy dr fox canada drug free.com are there any legitimate canadian online pharmacies canadian pharmacy book

Wysłane przez Arthurfog (niezweryfikowany) w
<b><a href=https://bit.ly/2sD1GUE>pharmacie online</a></b> <a href=https://bit.ly/2sD1GUE><img src="http://oi67.tinypic.com/673vj9.jpg"></a> https://bit.ly/2sD1GUE viagra en vente libre au quebec prix cialis 5mg boite de 28 substitut viagra sans ordonnance achat viagra en ligne maroc viagra achat legal achat cialis original cialis achat en pharmacie prix en pharmacie du cialis 20mg dans quel pays cialis sans ordonnance cout cialis pharmacie generique viagra en france viagra achat forum acheter kamagra a lyon viagra ou acheter viagra pas cher sur paris ou acheter du kamagra forum viagra online mexican pharmacy acheter levitra moins cher le viagra generique est il dangereux pilule viagra pret cialis pas cher pharmacie rouen comparaison cialis levitra achat viagra en france

Wysłane przez Marlentit (niezweryfikowany) w
World cup groups 2018 wiki Watch fifa world cup 2018 usa Fifa world cup 2018 live channels Watch world cup draw live usa Fifa world cup 2018 opening ceremony Bbc football world cup draw live Egypt vs uruguay channel Fifa world cup 2018 qualifying groups Fifa world cup 2018 qualifiers spain World cup fixtures icalendar World cup 2018 russia final draw Fifa world cup 2018 qualifiers bracket 2018 fifa world cup final draw World cup 2018 opening ceremony live World cup 2018 schedule excel World cup 2018 live score result <a href=http://copipe.info/fifa-world-cup-2018-teams-groups.php>fifa world cup 2018 teams groups</a> World cup football news now <a href=http://copipe.info/world-cup-streaming-reddit.php>world cup streaming reddit</a> Fifa world cup fantasy 2018 <a href=http://copipe.info/world-cup-2018-groups-wiki.php>world cup 2018 groups wiki</a> Russia 2018 world cup groups table <a href=http://copipe.info/egypt-vs-uruguay-world-cup-2018.php>egypt vs uruguay world cup 2018</a> Fifa world cup 2018 calendario <a href=http://copipe.info/fifa-world-cup-2018-fixtures-time.php>fifa world cup 2018 fixtures time</a> 2018 fifa world cup final teams Fifa world cup 2018 groups simulator World cup 2018 schedule us time World cup streaming World cup match fixtures Portugal spain world cup 2018 tickets World cup 2018 schedule usa pdf World cup groups 2018 qualifiers Fifa world cup 2018 match times World cup fixtures england bbc World cup schedule pacific time 2018 <a href=http://copipe.info/canada-russia-world-cup-stream-reddit.php>canada russia world cup stream reddit</a> World cup bracket predictions experts <a href=http://copipe.info/fifa-club-world-cup-live-streaming.php>fifa club world cup live streaming</a> World cup schedule <a href=http://copipe.info/watch-world-cup-live-free-europe.php>watch world cup live free europe</a> World cup qualifying fixtures wikipedia <a href=http://copipe.info/world-cup-live-stream-online.php>world cup live stream online</a> Latest argentina world cup news <a href=http://copipe.info/portugal-vs-spain-football-history.php>portugal vs spain football history</a> World cup 2018 russia final draw World cup 2018 final draw video World cup 2018 schedule download World cup groups 2018 bracket Livestream egypt vs uruguay 2006

Wysłane przez Kennethfoody (niezweryfikowany) w
wh0cd14524 <a href=http://buyfluoxetine.us.com/>Buy Fluoxetine</a> <a href=http://costofviagra.us.com/>100mg viagra price</a> <a href=http://tadalis.us.com/>tadalis</a> <a href=http://augmentin.us.org/>augmentin</a> <a href=http://amoxicillin2018.us.com/>amoxicillin</a> <a href=http://accutanebestprice.us.com/>price of accutane</a> <a href=http://propecia.us.com/>propecia</a> <a href=http://buyviagraonline.us.com/>buy viagra online</a> <a href=http://cephalexin.us.org/>keflex</a> <a href=http://neurontin.us.com/>buy neurontin</a> <a href=http://buyalbendazole.us.com/>Where To Buy Albendazole</a> <a href=http://acyclovirbestprice.us.com/>ACICLOVIR 5% CREAM</a>

Wysłane przez Thomasviva (niezweryfikowany) w
<b><a href=https://bit.ly/2Jcmk50>pharmacie en ligne</a></b> <a href=https://bit.ly/2Jcmk50><img src="http://oi64.tinypic.com/xm8uuf.jpg"></a> https://bit.ly/2Jcmk50 lowest price viagra uk le vrai prix du viagra achat du cialis en france ou trouver kamagra en france comparatif viagra levitra cialis acheter viagra sans ordonnance en ligne achat cialis lilly prix de cialis en belgique viagra generique achat acheter viagra a marrakech prix viagra vidal ou acheter sildenafil levitra son prix cialis 5 mg efectos secundarios commande cialis belgique kamagra achat en ligne achat de viagra en italie kamagra oral jelly lagerung ou acheter du viagra sans ordonnance au quebec avis site achat cialis cialis generique belgique

Wysłane przez Raleightit (niezweryfikowany) w
Best photos of naked celebrities It s developed under C and it s free. Wcp Club Skinny Blonde Bitch Is An Interracial Bbc First Timer. Pov Wars Black Girl Fucked By White Guy Number 5. <a href=http://slutlife.cloud/latina/topic-1679.html>Free gallery latin boyz naked</a> Photo sex nephew and aunt Just over 18 11 creampie and brunette. They are welcoming whoever wants to join them. Pretty Lesbian Girlfriends Making Out In Bed. <a href=http://demarriage.top/other/414-80s-europorn-ron-jeremy-threesome.html>80s europorn ron jeremy threesome</a> Dick big brother 8 Jessica Simpson nipple slip and almost upskirt in car paparazzi pictures and exposing her nice legs. Caucasian chick is obsessed with big black dick. Saeko and Takashi are soon found on a sandbar in the middle of the river to distract them , because they cannot cross the river. <a href=http://loverative.xyz/handjob/girls-first-hand-job-story-846.html>Girls first hand job story</a> Video clips without cum porn Yea I said it. The effects of eclipses last for eighteen months, and will be great or small according to the magnitude of the eclipse and considerations due to aspects. Very Huge Cock Black Explodes With Helping Hand. <a href=http://betadiet.ru/other/youg-gay-boys-galleries.html>Youg gay boys galleries</a> 3 way gay sex She feels humiliated and embarrassed, and she has never been so fucking turned on in her life. Busty cougar wanks daughter hubby. Want to touch me. <a href=http://wediet.ru/other/mega-cock-anal-compilation-455.html>Mega cock anal compilation</a> I wanna fuck my mom Strip club sluts slap the shit out of dude introduced to a cruelty party. Two Extremely Hot Chicks Plays With Their Pussy While Waiting. Horny free gay massage porn. <a href=http://mind-master.info/babe/free-nude-pictures-of-latin-women.html>Free nude pictures of latin women</a> How to get round ass Amateur Couple Has Hardcore Vacation Sex. My mum had orgasm in toilet 0 35. But not everyone can do it. <a href=http://spressible.xyz/other/topic-1885.html>Best friend giving handjob</a>

Wysłane przez Travistit (niezweryfikowany) w
Fossil Collective Satellite WWE: Electrifying (feat. The Rock) Aunque Sea Poco DAS SAMS Trailer German Deutsch (2001) Raggatekhip Hoptekhardtek 2018 Mix If You Go Away Sinatra Zebra Wait Until The Summers Gone Boston Philharmonic Escape from LDShadowLadys Dungeon! Barb Oliver Debate with JayTechTV (WARNING CANCER) Haftbefehl Ich Ficke Dich Feat Tansel Mert Badiallo Kouma Akori O Meu Amor Chico Buarque Prof. Joe Alicastro 2016 03 17 [url=https://semestra.eu/search/S3rl+Feat+Sara+Feel+The+Melody]S3rl Feat Sara Feel The Melody.mp3[/url] It Looks Like I Been Cooking [url=https://shmenim.info/music/in+this+moment+lost+at+sea+lyrics]Lost At Sea Lyrics[/url] How to get CS:GO skins TOTALLY FREE? [url=https://ravnerdwars.info/play/best+instrumental+music+acoustic+guitar+covers+of+popular+songs+best+relaxing+guitar+solo]Best instrumental music Acoustic guitar covers of popular songs Best relaxing guitar solo[/url] Saraswati mata aarti [url=https://ravnerdwars.info/play/moollar+live+turkish+ethnic+folk+music]MoДџollar Live Turkish Ethnic Folk Music[/url] Piano solo ve [url=https://ductus.us/search/Introduction+to+introNetworks]Introduction to introNetworks[/url] UnusualGames: RedEclipse Herz steh still Giovanni Molinaro Sentimento Original Mix 1 Diputada Margarita G%C3%B3mez Pussycat My Broken Souvenirs CHAOTIC Metalstep Mix Soul Hacker Saraswatichandra mp3 THIRD I REX . MIX TAPE 2017 Peter Fox Alles neu (offizielles Video) How to Feel Energy [url=https://ductus.us/artist/Mahmut+Orhan+&+Colonel+Bagshot]Mahmut Orhan &amp; Colonel Bagshot[/url] Caputo and Wikileaks: Something isnt right. [url=https://ductus.us/artist/rock+classic+mix]rock classic mix[/url] Weezer Say It Aint So [url=https://webgiare.info/artist/Dub+Ataque]Dub Ataque[/url] NASTIA sunset set in The Lab IBZ [url=https://ruangsudut.info/music/50+cent+9+shots+official+music+video]9 Shots Official Music Video.mp3[/url] Santa Maria Gotan Project [url=https://shmenim.info/search/Eminem+Rabbit]Eminem Rabbit[/url] Britny Fox Long Way To Love Eftos reddit 293 Kamarajar photos Amazing Grace Hymn Download Free N.E.R.D. Hypnotize U Hell/Prommer Edit

Wysłane przez Ljuda773 (niezweryfikowany) w
French girls are not the easiest ones to choose up from the nightclubs or bars, but it's not impossible. Look into my web blog ... http://mcdonaldshah49.fitnell.com/14325984/adultfriendfinder-the-world-s-largest-sex-dating-web-site-swinger-personals-community

Wysłane przez NormanFoome (niezweryfikowany) w
Hi! [url=http://cialissmx.com/#buy-generic-cialis]buy cialis online without prescription[/url] very good internet site.

Wysłane przez Kennethfoody (niezweryfikowany) w
wh0cd217198 [url=http://ventolin.us.org/]ventolin inhaler non prescriptio[/url] [url=http://sildalis.us.com/]sildalis[/url] [url=http://arthritispillsnow.com/]celebrex[/url] [url=http://costofviagra.us.com/]buy viagra online with mastercard[/url] [url=http://buspar.us.com/]continue reading[/url] [url=http://tadacip.us.org/]buy tadacip[/url] [url=http://serpina.us.com/]serpina[/url]

Wysłane przez Brianarege (niezweryfikowany) w
Комбинезон для CYLF.RU [url=http://cylf.ru/kombinezon-dlya-spanielya.html]Click here>>>[/url]

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisz kod z obrazka.