W ciągu dekady polskie spółki przejęły za granicą kilkaset firm

Ostatnia dekada przyniosła dynamiczny wzrost liczby i wartości inwestycji zrealizowanych przez polskie firmy poza Polską. W naszym badaniu sprawdziliśmy, jak to robią spółki z GPW: co czwarta notowana spółka zrealizowała jakiś zagraniczny projekt, 72 proc. z nich planowało zaś dalszą ekspansję.

Według szacunków NBP wartość polskich inwestycji bezpośrednich (BIZ) za granicą sięgnęła na koniec 2014 r. 231 mld zł. GUS policzył, że 2014 roku w Polsce siedzibę miało 1437 przedsiębiorstw, które posiadały za granicą udziały w 3194 podmiotach.

Jak wskazują nasze badania już co czwarta spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) dokonała bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). 72 proc. firm z nich planowało zaś dalszą ekspansję zagraniczną i kolejne inwestycje. Wzrost zaangażowania kapitałowego polskich firm za granicą spowodował, że wiele z nich zaczęło przekształcać się we wschodzące korporacje międzynarodowe (KMN) o silnej pozycji regionalnej. Taką drogę przeszedł np. jak np. Maspex czy Asseco. Niektóre, jak KGHM, rozwinęły też inwestycje w wymiarze globalnym. Wiele dopiero rozpoczyna inwestycje w krajach sąsiednich.

 

Jak to robią początkujący

Wiele badań dotyczących KMN z rynków wschodzących wskazuje, że firmy te umiędzynaradawiają się inaczej niż tradycyjne korporacje z rynków rozwiniętych. Wskazują, że proces często nie ma charakteru ewolucyjnego, ale przypomina „żabi skok” – szybkie umiędzynarodowienie i przejmowanie strategicznych zasobów za granicą, które następuje po okresie akumulacji zasobów na rynku wewnętrznym i prowadzi w niektórych wypadkach do szybkiego powstania dojrzałych korporacji skutecznie rywalizujących z globalnymi graczami.

Korporacje międzynarodowe z rynków wschodzących nie są jednak jednolite. Pierwsza kategoria to przedsiębiorstwa działające w niszach. Zwykle są to firmy prywatne lub publiczne spółki nie należące do skarbu państwa, które rozwinęły się samodzielnie i osiągnęły wysoką pozycję rynkową w określonej niszy rynkowej – jak np. chiński producent smartfonów ZTE czy meksykański producent urządzeń elektrycznych i elektronicznych Mabe.

Kolejna kategoria to firmy aspirujące do bycia światowymi graczami, które również nie są firmami państwowymi, ale nie ograniczają swojego zainteresowania do określonych rynków regionalnych czy konkretnych produktów. Wśród nich są np. rosyjski Lukoil, chiński Haier czy brazylijski Embraer.

Trzecią grupę stanowią tzw. międzynarodowi gracze czy agenci. To firmy, które silnie inwestują za granicą, ale są kontrolowane i instruowane przez rządy – np. rosyjski Gazprom, chińska spółka inwestycyjna CITIC Group Corporation (wcześniej China International Trust and Investment Corporation).

Czwarta kategoria to tzw. specjaliści od zleceń – firmy kontrolowane przez rządy, koncentrujące się na wybranych rynkach zagranicznych, na których są w stanie wykorzystać swoje przewagi konkurencyjne, przy okazji realizując działania wspierane przez rządy. Wśród nich można wskazać rosyjski Rosneft, indyjski Bharat Heavy Electrical czy brazylijski Electrobras.

Niektórzy badacze wskazują, że przedsiębiorstwa z rynków wschodzących nie mając przewag konkurencyjnych  typowych dla firm z rynków najlepiej rozwiniętych korzystają ze specyfiki uwarunkowań instytucjonalnych w jakich wyrosły. Mają na przykład specyficzną wiedzę na temat rynków wschodzących, co staje się silną ich stroną i źródłem przewag na rynkach zagranicznych o podobnych uwarunkowaniach instytucjonalnych. Inne w podobnym położeniu, dysponując zasobami kapitałowymi mobilizowanymi na rynku wewnętrznym, poszukują przewag za granicą dokonując strategicznych przejęć firm. Jednocześnie stosują one bardziej elastyczne i nowoczesne strategie ekspansji oparte na sieciowaniu i hybrydowych formach współpracy przedsiębiorstw.

 

Strategie polskich firm

W powyższym kontekście pojawia się pytanie o to, czy i co wyróżnia polskie wschodzące korporacje na tle korporacji z innych krajów. Główne wnioski, jakie wynikają z analizy spółek z GPW wskazują, że proces umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw łączy doświadczenia rynków wschodzących i rozwiniętych, bo ma wiele cech typowych dla przedsiębiorstw zarówno z jednych, jak i drugich krajów.

W dużej części przypadków polskie firmy umiędzynarodawiają się zgodnie z tradycyjnymi ewolucyjnymi modelami: na początku rozwijają eksport, by później inwestować w projekty wspierające sprzedaż zagraniczną, a następnie rozwijają również zagraniczną produkcję. W całym procesie zbierają doświadczenie i wiedzę o rynkach zagranicznych, co pozwala im na zwiększenie efektywności ich strategii umiędzynarodowienia oraz ekspansję na kolejne rynki.

W praktyce wiele firm pomija pośrednie etapy i przechodzi szybciej do bardziej zaawansowanych form umiędzynarodowienia, co upodabnia je do wielu firm z rynków wschodzących.

Na bardziej zaawansowane formy ekspansji zagranicznej częściej decydują się, gdy inwestują na rynkach wschodzących, na których częściej zakładają spółki dystrybucyjne lub fabryki. Z kolei działalność na rynkach krajów rozwiniętych częściej rozpoczyna się od sprzedaży eksportowej.

Wśród spółek notowanych na GPW inwestujących za granicą najbardziej popularną strategią wejścia było realizowanie inwestycji od podstaw. Zdecydowało się na nią 83 proc. przebadanych firm. Przejęcia zagranicznych podmiotów były wprawdzie mniej popularne, ale zrealizowało je ponad 50 proc. badanych. Co trzecia przebadana firma realizowała zarówno inwestycje od podstaw, jak i przejęcia. W efekcie, w ostatniej dekadzie polskie spółki przejęły kilkaset podmiotów zagranicznych. Wiele z tych transakcji miało spektakularny charakter – tak było w przypadku przejęć Asseco, Maspexu, KGHM czy Orlenu. Z kolei inwestycje od podstaw realizowały m.in. LPP, Projprzem czy Aplisens. Były to zarówno inwestycje w zagraniczną sieć dystrybucji i sprzedaży, jak również inwestycje produkcyjne.

 

Znaczenie struktury właścicielskiej

Na to, jaką strategię budowania pozycji na rynkach zagranicznych decyduje się polska firma z GPW duży wpływ ma struktura akcjonariatu. Spółki, które mają silnego większościowego udziałowca stosują bardziej agresywne strategie niż te, które mają akcjonariat rozproszony. Może to również tłumaczyć dlaczego niektóre prywatne spółki nienotowane na GPW stosują dość agresywne, ale skuteczne strategie ekspansji, czego najlepszym przykładem jest choćby Maspex.

Polskie firmy inwestują głównie w krajach europejskich i – jeśli nie kierują nimi cele związane z optymalizacją podatkową lub tworzeniem struktur holdingowych – głównie w sąsiedzkich (w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w Niemczech). Ta koncentracja geograficzna wynika z ograniczonych zasobów finansowych niektórych firm, a także ograniczonych zasobów wiedzy i doświadczenia. To powoduje, że zaczynają właśnie od rynków sąsiedzkich.

W dużej części przypadków firmy nie posiadają jeszcze kompetencji oraz zasobów finansowych, które pozwoliłyby im na podjęcie ryzyka inwestycji na rynkach takich jak: Chiny, Indie, Stany Zjednoczone, czy Brazylia. Jednakże systematycznie rośnie liczba inwestycji w bardziej odległych lokalizacjach. Na ekspansję taką decydują się dwa rodzaje firm: firmy duże, które stać na finansowanie dużych projektów inwestycyjnych i ponoszenie większego ryzyka lub działające w niszach rynkowych i posiadające wysokie przewagi konkurencyjne w wyspecjalizowanych dziedzinach.

 

Poszukiwanie rynków i zasobów

Głównym powodem ekspansji jest potrzeba znalezienia nowych rynków (90 proc. wskazań) oraz wsparcie już prowadzonej działalności eksportowej (60 proc.). Rozwój zagranicznej sieci dystrybucji i sprzedaży przez BIZ przyświecał m.in. takim spółkom jak LPP, Wojas czy Decora. 23 proc. firm chciało w ten sposób zredukować koszty, a 15 proc. pozyskać know-how, jak np. Asseco. Niektóre spółki rozwijały produkcję zagraniczną, zarówno w celu wykorzystania lokalnych zasobów siły roboczej, co czynił Erbud, Bioton czy Relpol, jak również w celu wykorzystania zasobów naturalnych, czego przykładem są projekty zrealizowane przez KGHM.

 

Potrzeba wsparcia inwestycji

Na obecnym etapie rozwoju polskiej gospodarki wspieranie polskich inwestycji zagranicznych urasta do rangi jednego kluczowych wyzwań nie tylko dla firm, ale także polityki gospodarczej. Rozwój polskich przedsiębiorstw oraz ich pozycja na rynkach globalnych jest warunkiem przesuwania się polskiej gospodarki w stronę bardziej dochodowych działalności i produkcji cechującej się wyższą wartością dodaną. Pozytywnie należy ocenić powołanie w 2015 roku Funduszu Ekspansji Zagranicznej przez TFI BGK, który ma wspierać projekty polskich firm za granicą czy zapowiedź intensyfikacji wsparcia dla polskich inwestycji w ramach polityki gospodarczej opisanej w „Programie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju”, który kilka dni temu przedstawił wicepremier Mateusz Morawiecki. Wszystkie te działania muszą jednak uwzględniać specyfikę i potrzeby polskich przedsiębiorstw – nie tylko dużych czempionów powiązanych ze skarbem państwa, ale także coraz większej liczby prywatnych przedsiębiorstw, które są zdolne i gotowe do rozwijania ekspansji międzynarodowej.

Autorzy: Mariusz-Jan Radło, Dorota A. Ciesielska

Źródło: http://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/w-ciagu-dekady-polskie-spolki-przejely-za-granica-kilkaset-firm/

Dział: 

Komentarze

Wysłane przez JulieTix (niezweryfikowany) w
Ten komunikat jest zamieszczony tutaj przy użyciu XRumer + XEvil 4.0 XEvil 4.0 to rewolucyjna aplikacja, która może ominąć niemal każdą ochronę przed botnetami. Uznawanie przez firmę Captcha Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com i ponad 8,4 milionów innych typów! Czytasz to - to znaczy, że działa! ;) Szczegóły na oficjalnej stronie internetowej XEvil.Net, jest bezpłatna wersja demonstracyjna.

Wysłane przez Mashadef (niezweryfikowany) w
Ten komunikat jest zamieszczony tutaj przy użyciu XRumer + XEvil 4.0 XEvil 4.0 to rewolucyjna aplikacja, która może ominąć niemal każdą ochronę przed botnetami. Uznawanie przez firmę Captcha Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com i ponad 8,4 milionów innych typów! Czytasz to - to znaczy, że działa! ;) Szczegóły na oficjalnej stronie internetowej XEvil.Net, jest bezpłatna wersja demonstracyjna.

Wysłane przez BrianBor (niezweryfikowany) w
<b><a href=https://bit.ly/2LWntPH>best online pharmacy</a></b> <a href=https://bit.ly/2LWntPH><img src="http://oi63.tinypic.com/28qs1zl.jpg"></a> https://bit.ly/2LWntPH canada no prescrion lasix canada pharmacy avert canadian drug deal online pharmacy antabuse canadian name brand viagra canadian-pharmacy-in-dubai biggest problems with canadian health care online pharmacy fake pills cialis toronto canada canadian thyroid medication canadian generic drugs online online pharmacy piracetam canada drugs promo code canada visa drug testing prescription drugs online canada canada thc pills canadian medicine shop best canadian healthcare stocks online pharmacy dr fox canada drug free.com are there any legitimate canadian online pharmacies canadian pharmacy book

Wysłane przez Arthurfog (niezweryfikowany) w
<b><a href=https://bit.ly/2sD1GUE>pharmacie online</a></b> <a href=https://bit.ly/2sD1GUE><img src="http://oi67.tinypic.com/673vj9.jpg"></a> https://bit.ly/2sD1GUE viagra en vente libre au quebec prix cialis 5mg boite de 28 substitut viagra sans ordonnance achat viagra en ligne maroc viagra achat legal achat cialis original cialis achat en pharmacie prix en pharmacie du cialis 20mg dans quel pays cialis sans ordonnance cout cialis pharmacie generique viagra en france viagra achat forum acheter kamagra a lyon viagra ou acheter viagra pas cher sur paris ou acheter du kamagra forum viagra online mexican pharmacy acheter levitra moins cher le viagra generique est il dangereux pilule viagra pret cialis pas cher pharmacie rouen comparaison cialis levitra achat viagra en france

Wysłane przez Marlentit (niezweryfikowany) w
World cup groups 2018 wiki Watch fifa world cup 2018 usa Fifa world cup 2018 live channels Watch world cup draw live usa Fifa world cup 2018 opening ceremony Bbc football world cup draw live Egypt vs uruguay channel Fifa world cup 2018 qualifying groups Fifa world cup 2018 qualifiers spain World cup fixtures icalendar World cup 2018 russia final draw Fifa world cup 2018 qualifiers bracket 2018 fifa world cup final draw World cup 2018 opening ceremony live World cup 2018 schedule excel World cup 2018 live score result <a href=http://copipe.info/fifa-world-cup-2018-teams-groups.php>fifa world cup 2018 teams groups</a> World cup football news now <a href=http://copipe.info/world-cup-streaming-reddit.php>world cup streaming reddit</a> Fifa world cup fantasy 2018 <a href=http://copipe.info/world-cup-2018-groups-wiki.php>world cup 2018 groups wiki</a> Russia 2018 world cup groups table <a href=http://copipe.info/egypt-vs-uruguay-world-cup-2018.php>egypt vs uruguay world cup 2018</a> Fifa world cup 2018 calendario <a href=http://copipe.info/fifa-world-cup-2018-fixtures-time.php>fifa world cup 2018 fixtures time</a> 2018 fifa world cup final teams Fifa world cup 2018 groups simulator World cup 2018 schedule us time World cup streaming World cup match fixtures Portugal spain world cup 2018 tickets World cup 2018 schedule usa pdf World cup groups 2018 qualifiers Fifa world cup 2018 match times World cup fixtures england bbc World cup schedule pacific time 2018 <a href=http://copipe.info/canada-russia-world-cup-stream-reddit.php>canada russia world cup stream reddit</a> World cup bracket predictions experts <a href=http://copipe.info/fifa-club-world-cup-live-streaming.php>fifa club world cup live streaming</a> World cup schedule <a href=http://copipe.info/watch-world-cup-live-free-europe.php>watch world cup live free europe</a> World cup qualifying fixtures wikipedia <a href=http://copipe.info/world-cup-live-stream-online.php>world cup live stream online</a> Latest argentina world cup news <a href=http://copipe.info/portugal-vs-spain-football-history.php>portugal vs spain football history</a> World cup 2018 russia final draw World cup 2018 final draw video World cup 2018 schedule download World cup groups 2018 bracket Livestream egypt vs uruguay 2006

Wysłane przez Kennethfoody (niezweryfikowany) w
wh0cd14524 <a href=http://buyfluoxetine.us.com/>Buy Fluoxetine</a> <a href=http://costofviagra.us.com/>100mg viagra price</a> <a href=http://tadalis.us.com/>tadalis</a> <a href=http://augmentin.us.org/>augmentin</a> <a href=http://amoxicillin2018.us.com/>amoxicillin</a> <a href=http://accutanebestprice.us.com/>price of accutane</a> <a href=http://propecia.us.com/>propecia</a> <a href=http://buyviagraonline.us.com/>buy viagra online</a> <a href=http://cephalexin.us.org/>keflex</a> <a href=http://neurontin.us.com/>buy neurontin</a> <a href=http://buyalbendazole.us.com/>Where To Buy Albendazole</a> <a href=http://acyclovirbestprice.us.com/>ACICLOVIR 5% CREAM</a>

Wysłane przez Thomasviva (niezweryfikowany) w
<b><a href=https://bit.ly/2Jcmk50>pharmacie en ligne</a></b> <a href=https://bit.ly/2Jcmk50><img src="http://oi64.tinypic.com/xm8uuf.jpg"></a> https://bit.ly/2Jcmk50 lowest price viagra uk le vrai prix du viagra achat du cialis en france ou trouver kamagra en france comparatif viagra levitra cialis acheter viagra sans ordonnance en ligne achat cialis lilly prix de cialis en belgique viagra generique achat acheter viagra a marrakech prix viagra vidal ou acheter sildenafil levitra son prix cialis 5 mg efectos secundarios commande cialis belgique kamagra achat en ligne achat de viagra en italie kamagra oral jelly lagerung ou acheter du viagra sans ordonnance au quebec avis site achat cialis cialis generique belgique

Wysłane przez Raleightit (niezweryfikowany) w
Best photos of naked celebrities It s developed under C and it s free. Wcp Club Skinny Blonde Bitch Is An Interracial Bbc First Timer. Pov Wars Black Girl Fucked By White Guy Number 5. <a href=http://slutlife.cloud/latina/topic-1679.html>Free gallery latin boyz naked</a> Photo sex nephew and aunt Just over 18 11 creampie and brunette. They are welcoming whoever wants to join them. Pretty Lesbian Girlfriends Making Out In Bed. <a href=http://demarriage.top/other/414-80s-europorn-ron-jeremy-threesome.html>80s europorn ron jeremy threesome</a> Dick big brother 8 Jessica Simpson nipple slip and almost upskirt in car paparazzi pictures and exposing her nice legs. Caucasian chick is obsessed with big black dick. Saeko and Takashi are soon found on a sandbar in the middle of the river to distract them , because they cannot cross the river. <a href=http://loverative.xyz/handjob/girls-first-hand-job-story-846.html>Girls first hand job story</a> Video clips without cum porn Yea I said it. The effects of eclipses last for eighteen months, and will be great or small according to the magnitude of the eclipse and considerations due to aspects. Very Huge Cock Black Explodes With Helping Hand. <a href=http://betadiet.ru/other/youg-gay-boys-galleries.html>Youg gay boys galleries</a> 3 way gay sex She feels humiliated and embarrassed, and she has never been so fucking turned on in her life. Busty cougar wanks daughter hubby. Want to touch me. <a href=http://wediet.ru/other/mega-cock-anal-compilation-455.html>Mega cock anal compilation</a> I wanna fuck my mom Strip club sluts slap the shit out of dude introduced to a cruelty party. Two Extremely Hot Chicks Plays With Their Pussy While Waiting. Horny free gay massage porn. <a href=http://mind-master.info/babe/free-nude-pictures-of-latin-women.html>Free nude pictures of latin women</a> How to get round ass Amateur Couple Has Hardcore Vacation Sex. My mum had orgasm in toilet 0 35. But not everyone can do it. <a href=http://spressible.xyz/other/topic-1885.html>Best friend giving handjob</a>

Wysłane przez Travistit (niezweryfikowany) w
Fossil Collective Satellite WWE: Electrifying (feat. The Rock) Aunque Sea Poco DAS SAMS Trailer German Deutsch (2001) Raggatekhip Hoptekhardtek 2018 Mix If You Go Away Sinatra Zebra Wait Until The Summers Gone Boston Philharmonic Escape from LDShadowLadys Dungeon! Barb Oliver Debate with JayTechTV (WARNING CANCER) Haftbefehl Ich Ficke Dich Feat Tansel Mert Badiallo Kouma Akori O Meu Amor Chico Buarque Prof. Joe Alicastro 2016 03 17 [url=https://semestra.eu/search/S3rl+Feat+Sara+Feel+The+Melody]S3rl Feat Sara Feel The Melody.mp3[/url] It Looks Like I Been Cooking [url=https://shmenim.info/music/in+this+moment+lost+at+sea+lyrics]Lost At Sea Lyrics[/url] How to get CS:GO skins TOTALLY FREE? [url=https://ravnerdwars.info/play/best+instrumental+music+acoustic+guitar+covers+of+popular+songs+best+relaxing+guitar+solo]Best instrumental music Acoustic guitar covers of popular songs Best relaxing guitar solo[/url] Saraswati mata aarti [url=https://ravnerdwars.info/play/moollar+live+turkish+ethnic+folk+music]MoДџollar Live Turkish Ethnic Folk Music[/url] Piano solo ve [url=https://ductus.us/search/Introduction+to+introNetworks]Introduction to introNetworks[/url] UnusualGames: RedEclipse Herz steh still Giovanni Molinaro Sentimento Original Mix 1 Diputada Margarita G%C3%B3mez Pussycat My Broken Souvenirs CHAOTIC Metalstep Mix Soul Hacker Saraswatichandra mp3 THIRD I REX . MIX TAPE 2017 Peter Fox Alles neu (offizielles Video) How to Feel Energy [url=https://ductus.us/artist/Mahmut+Orhan+&+Colonel+Bagshot]Mahmut Orhan &amp; Colonel Bagshot[/url] Caputo and Wikileaks: Something isnt right. [url=https://ductus.us/artist/rock+classic+mix]rock classic mix[/url] Weezer Say It Aint So [url=https://webgiare.info/artist/Dub+Ataque]Dub Ataque[/url] NASTIA sunset set in The Lab IBZ [url=https://ruangsudut.info/music/50+cent+9+shots+official+music+video]9 Shots Official Music Video.mp3[/url] Santa Maria Gotan Project [url=https://shmenim.info/search/Eminem+Rabbit]Eminem Rabbit[/url] Britny Fox Long Way To Love Eftos reddit 293 Kamarajar photos Amazing Grace Hymn Download Free N.E.R.D. Hypnotize U Hell/Prommer Edit

Wysłane przez Ljuda773 (niezweryfikowany) w
French girls are not the easiest ones to choose up from the nightclubs or bars, but it's not impossible. Look into my web blog ... http://mcdonaldshah49.fitnell.com/14325984/adultfriendfinder-the-world-s-largest-sex-dating-web-site-swinger-personals-community

Wysłane przez NormanFoome (niezweryfikowany) w
Hi! [url=http://cialissmx.com/#buy-generic-cialis]buy cialis online without prescription[/url] very good internet site.

Wysłane przez Kennethfoody (niezweryfikowany) w
wh0cd217198 [url=http://ventolin.us.org/]ventolin inhaler non prescriptio[/url] [url=http://sildalis.us.com/]sildalis[/url] [url=http://arthritispillsnow.com/]celebrex[/url] [url=http://costofviagra.us.com/]buy viagra online with mastercard[/url] [url=http://buspar.us.com/]continue reading[/url] [url=http://tadacip.us.org/]buy tadacip[/url] [url=http://serpina.us.com/]serpina[/url]

Wysłane przez Brianarege (niezweryfikowany) w
Комбинезон для CYLF.RU [url=http://cylf.ru/kombinezon-dlya-spanielya.html]Click here>>>[/url]

Wysłane przez Jordanetit (niezweryfikowany) w
Trina no panties coming off This natural beauty just cant get enough. Titulo Keiran Lee follandose a la asiaitca Asa Akira Actriz Asa Akira Actor Keiran Lee Categorias corridas en la boca, corridas, mamadas, tatuajes, interracial, braguitas, garganta profunda, del cono a la boca, bellezas, morenas, a cuatro patas, asiaticas, hardcore Tipo Video de 39 56 con 15 fotos. Blonde boys naked young xxx videos gay Dean Holland won t stop. [url=http://marriageway.win/babe/topic-1532.html]Are big tits women better lovers[/url] Bad ass muther fucker Professional male masseur in-call in Modern high studio with London eye view. For like most infidel women Kaley has. Pumaswede Masturbs In Public Bath. [url=http://growned.xyz/teen/fetish-girl-smoking-teen-1875.html]Fetish girl smoking teen[/url] Vintage style wedding band Amazing pornstar Debbie White in best gaping, big butt porn video. So, speaking of vintage stars I can t argue with Lucy Thai, typical south east Asian beauty darker skin, petite but still curvy, lips to die for and great performances, but Lily Thai and Ava Devine. The same stereotype about how Asian guys have smaller penises plays into this as well, Asian countries that have developed by themselves for a long time have developed differently due to the difference in food availability because of that Asian people are generally smaller in size everywhere as a result. [url=http://demarriage.top/milf/766-free-squirting-milfs-mature.html]Free squirting milfs mature[/url] Pics of paris hilton sex tape They have so many scenes for Mr. Latin Woman With Huge Clit. Tantra massage in Antwerpen, Monchengladbach, Eindhoven, Den Haag, Den Bosch, Weert, Heerlen, Maastricht, Nijmegen en Soest. [url=http://irelation.men/other/women-of-northern-ky-nude.html]Women of northern ky nude[/url] Girl in booty shorts Lovely Irene Quick Bio Info. Eve s fappening pics on page 2. Tasty Latina gets her butt glazed after a hard bang. [url=http://aldwychtheatrelondon.info/babe/1085-cheap-black-flower-girl-dresses.html]Cheap black flower girl dresses[/url] Lesbian seduces girl video Hot teacher Cory Chase fucks one of her students on her desk and has loud anal orgasms. Lusty Girl Juliya Cant Stop Fucking The Hard Piston. Granny Makes Him Cum. [url=http://problemotion.xyz/teen/topic-897.html]Solo teenager ass cam[/url] Hirsute japanese teens cum covered Continue from last save Unlocked after you save a game file New Game Load Game Omake Unlocked after you complete a girl s story Exit. Harpz makes a new best friend none other than Bollywood Queen, Rani Mukerji. Elena Anaya And Natasha Yarovenko Lesbian Scenes From Room In Rome. [url=http://problemotion.xyz/outdoor/topic-504.html]How to have outdoor sex[/url]

Wysłane przez TimothySow (niezweryfikowany) w
купить подарки к новому году в интернет магазине недорого в екатеринбурге [url=http://school22-tmn.ru/user/Kevinles/]купить романтические подарки[/url] [url=http://forum.hertz-audio.com.ua/memberlist.php?mode=viewprofile&u=2659474]что можно купить в подарок маме на день рождения недорого[/url] [url=http://frume.ru/forum/index.php?action=profile;u=243443]какой можно купить подарок на день рождения маме своими руками[/url] [url=http://mircosmo.info/user/KevinSmife/]что можно купить в подарок мужчине на 60 летие[/url] [url=http://polk.rybray.ru/users/KevinWaw]купить подарок дочке на 13 лет на день рождения[/url] LGMGMLCXFHVDXHVD643

Wysłane przez GimothySow (niezweryfikowany) w
шахматы подарочные янтарные [url=http://ru-skript.ru/user/Bevinwob/]подарочный винный набор с шахматами[/url] [url=http://www.realmir.ru/forum/index.php?action=profile;u=235344]купить шахматы подарочные на авито[/url] [url=http://talktennis.ru/index.php?action=profile;u=8975]шахматы и нарды купить подарочные[/url] [url=http://www.eroshka.ru/user.php?id.1470]подарочные шахматы купить алматы[/url] [url=http://forum.foxforever.ru/forum/index.php?action=profile;u=2325]книги про шахматы подарочные[/url] LGMGMLCXFHVDXHVD643

Wysłane przez Reytit (niezweryfikowany) w
Ol55 Eagles WHY PEOPLE HATE KPOP? Chuva no Telhado Leandro Leonardo The Guitar Revus (651RMX) Ibn-Abdur-Rahman The VGHS Podcast EP 4 Commentary Die H Chste Eisenbahn Was 1 All Or Nothing (ft Axel ehnstrm) WRITE ME A SONG (YIAY #58) MrMightyMcD T Mills She Got A Leaf Dog The Legacy French Suite No. 2 Runaway (Ryan Blyth remix) ASAP: RonLia, LoiSon, LizQuen sing Dahil Sayo Nathaniel Lax [url=https://jjant.info/search/Finders+keepers+losers+weepers]Finders keepers losers weepers[/url] Our God Reigns Hillsong [url=https://semestra.eu/search/Meg+and+Brett+JINXED+Now+You+Know]Meg and Brett JINXED Now You Know.mp3[/url] Devin The Dude Acoustic Levitation 2017 Download [url=https://shmenim.info/music/korn+sabotage+featuring+slipknot+live+in+london]Sabotage feat.uring Slipknot live in London[/url] Sean Paul Bailando Enrique Iglesias [url=https://cacak.info/search/LIGHT+IT+UP+(BOUNCE)]LIGHT IT UP (BOUNCE)[/url] Nitrous Oxide feat. Jess Morgan [url=https://shmenim.info/artist/Indian+ethnic+music]Indian ethnic music[/url] Glee I Wont Give Up (Lyrics) Ijazat Ep 01 ARY Digital Drama Lifted Pixar Devilman crybaby Full Original Soundtrack NB Re-Upload Lyrics Led Zeppelin Kashmir Paso De Gigante Phir mohabbat karne chala mp3 OLD IS GOLD DJ REMIX SONGS Wake up sid youtube Carlos Alberto [url=https://unitedagents.eu/song/best+edm+music+may+electro+house+charts+mix]Best EDM Music May Electro House Charts Mix mp3[/url] Tenacious V [url=https://ruangsudut.info/music/best+pop+mashup+mix+pop+music+mashup+songs+mix]Best Pop Mashup Mix - Pop Music mashup songs mix.mp3[/url] HAITI MEGAMEDIA [url=https://semestra.eu/search/The+Man+From+Uncle+2015+Soundtrack]The Man From Uncle 2015 Soundtrack.mp3[/url] Night Falls Over Kortedala [url=https://jjant.info/search/Arranged+Marriage+Shortfilm]Arranged Marriage Shortfilm[/url] Justin Bieber What Do You Mean [Instrumental] [url=https://shmenim.info/search/Skrillex+X+Nero+Promises+(Prismo+Remix)]Skrillex X Nero Promises (Prismo Remix)[/url] Nyan cat dubstep Ost Yongpal Citytransportinfo DOMINO-U can do it ! Chibi Maruko OP Saka-Eca Cover

Wysłane przez golftresNark (niezweryfikowany) w
Я думаю, что Вы допускаете ошибку. Могу это доказать. Пишите мне в PM, пообщаемся. --- Замечательно, полезное сообщение скачать fifa 15 на компьютер через торрент, скачать fifa manager 15 а также <a href="http://15fifa.ru/">сайт фифа на русском</a> fifa 15 patch скачать

Wysłane przez EROfetuing (niezweryfikowany) w
Visitors to Spa can find many questionnaires woman of any age and nationality performing exotic massage in the city NJ. Women are able not only to give pleasure in this way, but also to demonstrate their other abilities to men of the stronger sex. Beauties perform erotic a massage that will produce a On you a vivid impression. Prices for body work massage depends on qualification Specialist and the skills that she possesses. Before making a choice, carefully study the prices for services and customer feedback about the work of one or another masseur specialist. We are sure that the search for a real professional masseur will be crowned with success and you will be satisfied with the quality of our services. Ladies are skilled workers in their field and they will help you relax after a hard day. We work in Manhattan. : <a href=https://massage-nyc.com>massage new york</a>

Wysłane przez jaroknowand (niezweryfikowany) w
Try <a href=http://linkonline.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=tubepla.net>opsw635j</a> hd download. Fast database of quality <a href=http://tubepla.net/>movies</a>. Why don't you try it right now? It's very good.

Wysłane przez Normanmen (niezweryfikowany) w
По-видимому, практически все подряд согласятся с этим, что ремонтные работы – это сегодня весьма хлопотная и дорогая затея, которая часто отымает громаду ваших сил и свободного времени. Всетаки на самом деле здесь все никак не так страшно, и разные ремонтные работы сегодня можно выполнить очень на высокой скорости и без лишних экономических издержек. В этом сайте можно узнать об том, каким образом можно самостоятельно исполнить всевозможные отделочные и обслуживающие услуги по жилищу, и вы убедитесь в этом, что это в целом впрямь отнюдь не так уж сложно и расходно, как сможет показаться со стороны. Подробнее: <a href=http://meshka.ru/poly/1501-cementnyj-pol-svoimi-rukami.html>ремонт в квартире с чего начать</a>

Wysłane przez Yaltahelp (niezweryfikowany) w
Сдаю квартиру ,дом ,гостиницу ,котедж в Гурзуфе посуточно и на долгий срок yaltahelp.ru

Wysłane przez Sergeyki56 (niezweryfikowany) w
ПРИВЕТСТВУЮ! НУЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ. ВЫ БЫ ХОТЕЛИ, ЧТОБЫ НАЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОСТУПАЛИ К ВАМ ТАКИМ ОБРАЗОМ: https://vk.cc/7D7BTV РЕГУЛЯРНО, В БОЛЬШОМ КОЛИЧЕСТВЕ И КАЖДЫЙ ДЕНЬ? ВЫ БЫ СПРАВИЛИСЬ С ТАКИМ ПОТОКОМ ЗЕЛЕНЫХ? В ОБЩЕМ, ЕСЛИ «БРЕННЫЙ МЕТАЛЛ» НЕ ВЫЗЫВАЕТ У ВАС АЛЛЕРГИИ, НАЖИМАЙТЕ И ОБОГАЩАЙТЕСЬ: https://vk.cc/7D7BTV ДВА КЛИКА – И ВСЕ ЭТО ВАШЕ. НИКИТА КАМЕНСКИЙ, БИНАРНЫЙ ЭКСПЕРТ

Wysłane przez Normanmen (niezweryfikowany) w
По-видимому, практически абсолютно все согласятся с тем основанием, что ремонт квартиры – это сегодня слишком хлопотная и дорогостоящая задумка, которая часто отымает море ваших сил и свободного времени. Всё-таки на самом деле тут все никак не так жутко, и разные обслуживающие работы возможно проделать достаточно стремительно и без безмерных экономических трат. В представленном проекте дозволено выяснить об том, каким образом сможете сами произвести разнообразные отделочные и ремонтные услуги по жилью, и вы непременно удостоверитесь в подобном, что это воистину абсолютно не так уж сложно и затратно, как сможет показаться со стороны. Подробнее: <a href=http://meshka.ru/poly/1462-gidroizoljacija-cementnogo-pola-svoimi-rukami.html>ремонт в квартире с чего начать</a>

Wysłane przez Yaltahelp (niezweryfikowany) w
Сдаю квартиру ,дом ,гостиницу ,котедж в Гурзуфе посуточно и на долгий срок yaltahelp.ru

Wysłane przez Richardvoite (niezweryfikowany) w
Hello! <a href=http://canadian-trustpharmacy.party/>provigil online pharmacy</a> great website

Wysłane przez Darrickbum (niezweryfikowany) w
Всем привет! интересный у вас сайт! Нашел прикольную базу кино: <a href=http://kinokub.net/>2017 список лучшие мультфильмы</a> Здесь: Фэнтези фильмы http://kinokub.net/fentezi/ список 2017 Здесь: <a href=http://kinokub.net/drama/>смотреть лучшие драмы онлайн бесплатно</a> Смотреть лучшие драмы список 2017 Здесь: документальные фильмы смотреть бесплатно в хорошем качестве http://kinokub.net/dokumentalnyy/ список 2017 Здесь: http://kinokub.net/drama/4390-zhizn-prekrasna-life-is-beautiful-2012.html <b> Смотреть Жизнь прекрасна / Life Is Beautiful (2012) онлайн бесплатно </b> Здесь: http://kinokub.net/drama/4845-kosmicheskie-spasateli-leytenanta-marsha-exo-squad-1993-1995.html

Wysłane przez Stevenbem (niezweryfikowany) w
https://test123456.pl - Test7788

Wysłane przez Robertviodo (niezweryfikowany) w
If you are one of people who loved https://creed2full.com/ - Creed II full movie, this will be superior information for you, because the sequel to the famous franchise will be introduced in November of this calendar year, but today the to start with marketing illustrations or photos had been uncovered. In them you can see the protagonists Michael B. Jordan (Apollo Creed II) and Sylvester Stallone (Rocky Balboa), https://creed2full.com/ - https://creed2full.com/ who are component of the film directed by Steven Caple Jr. The movie will carry on the Rocky saga, which this time will be centered on the son of Apollo Creed II and his convulsive everyday living that takes position in between the battle in the ring, where he will look for to avenge the loss of life of his father. A long highway that will be hand in hand with Rocky Balboa. Tessa Thompson, Florian Munteanu and the return of Dolph Lundgren as Ivan Drago are also section of the novelties it brings https://creed2full.com/ - Creed II Adapted from the British television https://widowsfull.com/ - Widows full movie series of the same identify, McQueen co-writes this movie with Gillian Flynn, the renowned writer of 'Gone Girl' and the new good results of HBO, 'Sharp Objects'. The plot revolves all-around a tragedy that influences not only the character of Viola Davis, but also those people of Michelle Rodriguez, Cynthia Erivo and Elizabeth Debicki. Liam Neeson, Manuel Garcia-Rulfo, Jon Bernthal and Garret Dillahunt engage in the husbands of the four protagonists who, through a failed armed robbery, are murdered. After the fact, their Widows determine to close the theft not only for the cash at stake, but as a measure of survival. Alongside the way, they will meet the characters of Brian Tyree Henry and Colin Farrell who, as https://widowsfull.com/ - https://widowsfull.com/ principal antagonists of the movie, consider heart stage in this new development. Although there is no formal launch day for this aspect of the earth, 'Widows' Will be released in November in the United States. Watch the trailer here 'Widows' Marks the triumphant return of Steve McQueen to the direction just after the huge results of '12 Several years of Slavery ', a movie that in 2013 received the Oscar for Ideal Picture. 6 many years right after the premiere, McQueen is all set to return to the ring, now, hand in hand with the quite https://widowsfull.com/ - Widows movie talented Viola Davis.

Wysłane przez Williamjew (niezweryfikowany) w
Howdy! <a href=http://propeciausfinasteridhq.com/#buy-propecia-no-rx>propecia</a> great internet site.

Wysłane przez Williamjew (niezweryfikowany) w
Howdy! <a href=http://propeciausfinasteridhq.com/#order-finasteride>finasteride</a> beneficial website.

Wysłane przez RonnieDiack (niezweryfikowany) w
Hello! <a href=http://levitrasx.com/#levitra-online>levitra 20mg</a> good web site.

Wysłane przez CharlesNeigo (niezweryfikowany) w
Hello! <a href=http://onlinepharmacy.gdn/#canadian-pharmacy-no-prescription-viagra>online pharmacies</a> very good website.

Wysłane przez Donaldbip (niezweryfikowany) w
Детский онлайн-сервис, сделан особенно в интересах Вас лично и всех ваших деток. Первостепенной проблемой мероприятия по праву считается - период препровождения с пользой, с настроением и удовольствием. Предполагаем читать детский интернет-сайт будет привлекательно абсолютно не только лишь молодым матерям, но и видавший виды родителям со стажем. Хочется, для того чтобы этот детский онлайн-сервис был бы вам проверенным товарищем и советником. Подробно: <a href=http://alawer.ru/prazdniki/top-3-produkta-dlya-detej.html>дети маленькие</a>

Wysłane przez Albertbor (niezweryfikowany) w
<a href=http://rsaqe.us/buy-actos-online-overnight/>http://rsaqe.us/buy-actos-online-overnight/</a> Extestreme

Wysłane przez Haroldnek (niezweryfikowany) w
Write My Essay For Me - EssayErudite.com Can You <a href=https://essayerudite.com/write-essay-for-me/>Write Essay For Me</a> ? How many times do students worldwide ask this question without finding an answer? We'd rather not check the official statistics. At the same time, essays appear to be probably among the most popular academic assignments. Students from various education establishments need to complete them constantly. If you are among those lucky ones, feel free to contact our customer service department and opt for an essay writing help. <a href="https://essayerudite.com/write-essay-for-me/" />Write Essay For Me</a> Write My Essay For Me - https://essayerudite.com/write-essay-for-me/

Wysłane przez Williamdrumb (niezweryfikowany) w
Buy Essay - EssayErudite.com Where to <a href=https://essayerudite.com/buy-essay/>buy essay</a> online ? Our experienced writers can boast higher degrees in addition to exceptional writing skills. You now have a great chance to buy essay papers online with only a couple of clicks. <a href="https://essayerudite.com/buy-essay/" />Buy Essay</a> Buy Essay Online - https://essayerudite.com/buy-essay/

Wysłane przez Dennisded (niezweryfikowany) w
Do My Homework - EssayErudite.com I can't <a href=https://essayerudite.com/do-my-homework/>do my homework</a> alone - that is not a problem anymore. EssayErudite.com will always be by your side whenever you call for writing help. EssayErudite represents a pool of native-speaking editors, proofreaders, instructors and writers to handle any writing task by the deadline. I need assistance to <a href="https://essayerudite.com/do-my-homework/" />do my homework</a> Do My Homework - https://essayerudite.com/do-my-homework/

Wysłane przez Charlesfooca (niezweryfikowany) w
Thesis Writing Service - EssayErudite.com If you look for a trustworthy <a href=https://essayerudite.com/thesis-writing-service/>thesis writing service</a> and want to benefit from a higher grade, your editors, proofreaders, and instructors are here to lend you a hand. Some students afraid of hiring professional writers due to ethical issues. As a result, they fail the course due to various reasons not able to defend their degree. You should note that there is nothing wrong with opting for a <a href="https://essayerudite.com/thesis-writing-service/" />thesis writing service</a>. EssayErudite is certainly the best place for that. Thesis Writing Service https://essayerudite.com/thesis-writing-service/

Wysłane przez TatloKig (niezweryfikowany) w
Кто понимает в перманенте, гляньте, пожалуйста, фотошоп аккаунта мастера. Это настоящие работы или всё-таки так обработаны хорошо программами. Просто сама хочу сделать себе микроблейдинг бровей. Ищу мастера и наткнулась на нее. Все мои подруги, кто делал перманенте бровей ходят с не очень естественными, а иногда даже с очень неестественными бровями. А тут такие шикарные работы. всё натурально смотрится. Просто высший пилотаж. Поэтому засомневалась в реальности. Вобщем Кто что скажет? Мастер делает перманент бровей, губ и межресничку, микроблейдинг бровей. Мастер опытный. Сам мастер перманентного макияжа из Брянска, но я спросила, и мне сказали что иногда бывает в Москве. Вот ее <a href=https://www.instagram.com/anna.artbeauty32/>инстаграм</a> там перманент бровей, перманентный макияж губ, стрелок Если не открывается ссылка, то Вот другая ссылка <a href="https://www.instagram.com/anna.artbeauty32">https://www.instagram.com/anna.artbeauty32</a>

Wysłane przez telcoSake (niezweryfikowany) w
<a href=https://ecrimea.net/voip>Офисные АТС</a> в Крыму. Компания <a href=https://tritel.net.ru>Tritel</a> предоставляет услуги безлимитного доступа к сети <a href=https://tritel.net.ru/internet>Интернет</a> для жителей Симферополя с возможностью подключения к сети на скорости 100Мбит/с. <a href=https://tritel.net.ru>Подключить интернет</a> в Симферополе. Бесплатное <a href=https://tritel.net.ru/ktv>кабельное телевидение</a> в Симферополе. услуги <a href=https://tritel.net.ru>безлимитного интернета</a> всего за 360 рублей. У нас Вы можете <a href=https://tritel.net.ru>подключить интернет</a> всего за сутки. <a href=https://ecrimea.net/voip>Телефония в Крыму</a>.

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisz kod z obrazka.