Koniec milionowych dotacji dla Narodowodemokratycznej Partii Niemiec

Bundestag przyjął poprawkę do konstytucji, która umożliwia odcięcie partii od dotacji z budżetu państwa. Tym samym NPD straci ważne źródło finansowania. Inicjatywa została skierowana do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego.

Bundestag przyjął poprawkę do konstytucji, aby mieć możliwość wykluczenia NPD z systemu finansowania partii politycznych z budżetu państwa. Dotąd ultraprawicowcy otrzymywali od państwa znaczne sumy pieniędzy. Tylko w 2015 r. NPD otrzymała ponad 1,3 mln euro należnych jej pieniędzy, w 2016 r. przysługuje jej ponad 1,1 mln euro. Ponieważ partia NPD nie jest zakazana, do tej pory posiada prawo do dotacji w ramach systemu finansowania partii politycznych z budżetu państwa. Niemiecki minister sprawiedliwości Heiko Mass (SPD) mówi, że jest to „bezpośrednia inwestycja państwa w ultraprawicowe podżeganie”, która musi się zakończyć.

Wysokość dotacji zależy miedzy innymi od powodzenia w wyborach do Parlamentu Europejskiego, Bundestagu oraz do poszczególnych Landtagów. Dotychczasowy przywilej nie wynika z dobrych wyników w poszczególnych wyborach – parta nie zasiada już w żadnym Landtagu, nie weszła również do Bundestagu. Zamiast tego poparcie dla ultraprawicowców w każdych kolejnych wyborach było niskie. Posiadanie przez NPD jednego mandatu w Europarlamencie wynika z faktu, że podczas ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego nie obowiązywał wymagany pięcioprocentowego próg wyborczy. Ultraprawicowcy otrzymali zaledwie 1,0 % głosów.

 

Bez pieniędzy od państwa zagrożony jest byt partii ultraprawicowych

mpulsem do przeprowadzenia noweli konstytucji był wyrok Trybunału Konstytucyjnego ze stycznia, który dotyczył odrzucenia wniosku o delegalizację NPD. Sędziowie pozostawili jednak ustawodawcy furtkę od swego rodzaju małej delegalizacji partii. W wyroku umieścili jednak wskazówkę, że „podmiot posiadający inicjatywę ustawodawczą w kwestii wprowadzania zmian do konstytucji” może wprowadzić do ustawy zasadniczej zapis o pozbawieniu finansowania partii wrogich konstytucji. Bez pieniędzy z budżetu państwa zagrożone jest funkcjonowanie NPD.

Obydwie partie koalicyjne skorzystały z tej wskazówki. W projekcie ustawy o wprowadzeniu poprawki do konstytucji, który teraz został przyjęty, artykuł 21 został uzupełniony o ten passus. „Partie, które w swoich celach statutowych bądź działaniach swoich zwolenników zakładają szkodzenie wolnościowo-demokratycznemu porządku ustrojowemu lub jego zwalczanie czy też zagrażają funkcjonowaniu Republiki Federalnej Niemiec, zostają wykluczone z systemu finansowania z budżetu państwa. Gdy zapadnie orzeczenie o wykluczeniu, partiom tym nie będzie przysługiwała ula podatkowa oraz nie przyznana zostanie subwencja.” O wykluczeniu z systemu finansowania partii politycznych z budżetu państwa zgodnie z wolą Wielkiej Koalicji decydować ma Federalny Trybunał Konstytucyjny.

Do zmiany Ustawy Zasadniczej potrzebna jest większość dwóch trzecich głosów w Bundestagu i Bundesracie, nie ma jeszcze zgody obydwu izb parlamentu. Oprócz poprawki do konstytucji w ten czwartek Bundestag przyjął „projekt ustawy o wykluczeniu partii wrogich konstytucji z systemu finansowania partii politycznych z budżetu państwa”. Przewiduje on zmiany w wielu obowiązujących do tej pory ustawach - między innymi w ustawie o partiach, podatku dochodowym, podatku dochodowym od osób prawnych, podatku obrotowym czy też w ustawie podatku od spadku. Takie działania mają między innymi na celu pozbawienie ulgi podatkowej NPD, np. z tytułu otrzymania darowizny.

Autor: 
Robert Rossman/Tłum. Marta Jabłońska
Źródło: 

sueddeutsche.de

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisz kod z obrazka.