Inwestorzy, którzy dwa miesiące temu zainwestowali w rosyjskie euroobligacje rozumieją, że dokonali prawidłowego wyboru: Rosja pokonała ostatnią...
Mario Mehren liczy na to, że spółka otrzyma do sierpnia 2016 roku zgodę polskiego regulatora niezbędną do powołania joint venture, które będzie...
Niemieckie firmy znów rozpoczęły duże inwestycji w rosyjskiej gospodarce pomimo sankcji. Inwestycje niemieckich biznesmenów osiągnęły już rekordowy...
Rosyjski rynek zdołał przystosować się do nowych realiów zaistniałych wskutek wprowadzonego dwa lata temu embarga żywnościowego. Wkład cen żywności...
Transatlantyckie Partnerstwo Handlowe i Inwestycyjne (TTIP), czyli umowa o utworzeniu strefy wolnego handlu i przepływu kapitału pomiędzy Stanami...
Zasady powoływania i funkcjonowania spółek na Białorusi reguluje Kodeks cywilny. W przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...
Komentarz praktyczny niektórych postanowień kodeksu podatkowego Republiki Białoruś w kontekście interesów polskich podmiotów gospodarczych.
Na Białorusi obowiązują podatki powszechne, czyli państwowe, lokalne oraz inne opłaty obowiązkowe.
Irlandia ogłosiła we wtorek, że jej wzrost gospodarczy w roku 2015 wyniósł 26,3 proc. "To zbyt piękne, aby było prawdziwe" - napisał w ...
Vodafone - drugi po China Mobile operator telefonii komórkowej w świecie - planuje wyprowadzenie siedziby z Wielkiej Brytanii i podawanie wyników w ...

Strony