Andrzej Bratkowski i Ludwik Kotecki opracowali raport mający wykazać, że w oparciu o dostępne analizy nie można oskarżać poprzednich rządów o...
W firmach osób fizycznych częstą praktyką jest korzystanie w wielu różnych aspektach z pomocy członków rodziny. Wydatki związane z opłaceniem takiej...
Sporządzanie informacji PIT-11 za 2018 r. może nastręczyć trudności pracodawcom zatrudniającym obcokrajowców, którzy nie posiadają numeru PESEL.
Według oficjalnych informacji (odpowiedź na interpelację poselską nr 25570 z 3 września 2018 r.), w 2017 roku po raz kolejny wzrosły zarówno liczby...
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Od 2019 r. fiskus będzie wypełniał za podatnika roczne...
W świetle dotychczas obowiązujących przepisów, jeżeli podatnik pracuje za granicą, a w Polsce nie uzyskuje żadnych dochodów, ma obowiązek rozliczyć...
Unijni ministrowie finansów będą we wtorek rozmawiać w Brukseli nad propozycją wprowadzenia podatku cyfrowego, który miałby objąć takie firmy jak...
Ministerstwo Finansów chce zmienić zasady szacowania przychodu, gdy sprzedający np. nieruchomość lub samochód zaniży ich cenę.
W wyniku nowelizacji przepisów Kodeksu cywilnego z dniem 9 lipca br. doszło do rewolucji w zakresie instytucji przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.
Wydatki na ubezpieczenie majątkowe, o którym mowa w pytaniu, to koszty pośrednie, potrącalne w dacie poniesienia. Wydatki te - zgodnie ze...

Strony