Jak zarządzać kancelarią?

Obecnie mamy w Polsce stan pandemii, wiele branż gospodarki znajduje się w stanie zamrożenia, czyli de facto zaprzestały swojej działalności. Sytuacja ta niewątpliwie ma wpływ na działanie kancelarii prawnych. Są one bowiem uzależnione od swoich klientów, z których przynajmniej część zaprzestało swojej działalności.

Ważnym zagadnieniem w funkcjonowaniu kancelarii jest niewątpliwie pojęcie zarządzania. Ma ono często wpływ na kondycję kancelarii prawnych. Zarządzanie jako nauka powstało na przełomie XIX i XX wieku. W tym czasie mieliśmy do czynienia z rewolucją przemysłową. Wiązało się to z powstawaniem wielu przedsiębiorstw przemysłowych. Pierwszymi twórcami teorii organizacji i zarządzania byli ich menedżerowie. Powstał wtedy problem związany z organizacją i zarządzaniem pracą, zwłaszcza robotników. Obecnie mamy zaś do czynienia z szybkim rozwojem nowych technologii. Przejawia się to między innymi w coraz częstszej pracy zdalnej czy upowszechnieniu narzędzi informatycznych dla prawników takich jak platformy elektroniczne dedykowane obsłudze klientów. Umożliwiają one udostępnianie zdalne dokumentów. Niewątpliwie trzeba wziąć pod uwagę te czynniki i w miarę możliwości zastosować je w pracy swojej kancelarii. Buduje to zaufanie po stronie klientów oraz upraszcza ich obsługę eliminując potrzebę częstych spotkań dzięki czemu można wygospodarować dodatkowy czas tak bardzo potrzebny.

Zgodnie z definicją podaną w książce amerykańskiego menedżera R. Griffina zarządzanie to zestaw działań, obejmujący planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, kierowanie ludźmi i kontrolowanie, skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne) i wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny. Według B. Glińskiego zarządzanie jest to działanie zmierzające do spowodowania funkcjonowania rzeczy, organizacji lub osób podległych, zgodnie z celami zarządzającego. Zaś zgodnie z definicją R. Caude, A. Molesa zarządzanie to sztuka łączenia różnych środków, którymi dysponuje przedsiębiorstwo, tak aby osiągnęło ono swoje cele z maksymalną skutecznością. Zarządzanie nie powinno być mylone z kierowaniem, które stanowi istotę decydowania. Jest to zespół czynności zmierzających do osiągnięcia pozytywnych rezultatów finansowych przy końcu określonych okresów, wybór, podział i zastosowanie środków przedsiębiorstwa, jak również stosunki wszelkiego rodzaju, jakie może ono utrzymywać z innymi osobami prawnymi.

Celem prawnika prowadzącego swoją kancelarię jest zdobycie i utrzymanie klientów. Jest to niewątpliwie zadanie dosyć trudne. Pomocne w tym może być podjęcie działań marketingowych zmierzających do ich pozyskania. Ważne jest również indywidualne podejście do klientów. Kolejną kwestią jest umiejętność zarządzania swoim czasem, aby móc podzielić czas między prowadzone przez siebie sprawy, jak również obsługiwanych klientów.

Jak można zauważyć prowadzenie kancelarii jest skomplikowanym procesem składającym się z wielu wzajemnie uzupełniających się elementów. Tylko perfekcyjne opanowanie ich może spowodować doniesienie sukcesu zawodowego.

Autor: 
Jakub Kulas
Źródło: 

Encyklopedia zarządzania

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisz kod z obrazka.
1 + 13 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.