Moskwa jest w budowie

STRATEGIA BUDOWLANA

Stolica Rosji w ciągu ostatniej dekady znacznie się zmieniła, stając się nowoczesną, wygodną, atrakcyjną metropolią. Potwierdzają to wysokie pozycje w wielu międzynarodowych rankingach, a wygody poruszania się po Moskiewskim Pierścieniu Centralnym czy Moskiewskich Centralnych Średnicach (Diametrach) nie mogą ignorować nawet zajadli sceptycy stołecznych innowacji. Specjalny projekt „Lenta.ru” — o pracy Stroikompleksu i głównych osiągnięciach urbanistycznych Moskwy, o projektach stolicy w skali globalnej oraz o realizacji Programu Inwestycji Ukierunkowanych (AIP) miasta Moskwy.

Moskiewski transport publiczny

Stolica i jej wielomilionowa populacja to największy węzeł komunikacyjny Rosji, dlatego też rozwój infrastruktury transportowej jest priorytetowym zadaniem dla moskiewskich zarządców. W ciągu ostatnich dziesięciu lat tempo budowy nowych linii i stacji metra kilkakrotnie wzrosło, uruchomiono nowe systemy kolei naziemnej, pojawiły się nowe drogi i obwodnice.

Najważniejszym elementem infrastruktury stolicy jest transport publiczny, w który odbywa się ponad 16,5 miliona przejazdów dziennie, z czego ponad połowę zapewnia moskiewskie metro.

2020

85 lat moskiewskiego metra

408,1 kilometrów linii

Moskiewskie metro to nie tylko jedna z najpiękniejszych sieci trakcyjnych na planecie, ale też jedna z najdłuższych, a pod względem natężenia ruchu zajmuje 3 miejsce po Tokio. Codziennie około 70% mieszkańców miasta korzysta z usług metra, preferując je od innych rodzajów transportu. Przed moskiewskim Stroikompleksem stoi zadanie zapewnienia w ciągu najbliższych lat pieszego dostępu do metra dla 90% moskwian. W ciągu ostatnich dziesięciu lat w stolicy otwarto 116 km linii i 56 stacji metra - nowoczesnych, indywidualnie zaprojektowanych, wygodnych, funkcjonalnych, a także przystosowanych dla pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej.

2011-2020

Otwarto 56 stacji metra

10 nowych zajezdni

Tylko od początku tego roku w Moskwie zbudowano prawie 16 kilometrów linii i 6 nowych stacji metra, a organizacja Guinness World Records odnotowała dla budowy moskiewskiego metra rekord świata pod względem liczby maszyn drążących działających jednocześnie — 23. Do końca 2023 roku 90 procent moskwian będzie mieszkać w dogodnej odległości od stacji metra.

Moskiewski Pierścień Centralny (MCK)

stał się częścią systemu komunikacji miejskiej w 2016 roku. W ciągu czterech lat swojego istnienia MCK zostało zintegrowane nie tylko z metrem, ale także ze wszystkimi radialnymi liniami kolejowymi, w tym z Moskiewskimi Centralnymi Średnicami (MCD). Z zadaniem generowania nowego ruchu pasażerskiego, odciągnięcia go od metra, zapewniania pasażerom wygodnych przesiadek i nowych opcji tras, które umożliwiają szybsze dotarcie z jednego punktu miasta do drugiego, MCK radzi sobie „na piątkę”.

2020

31 stacja MCK

54 km długości MCK

Stacje MCK to pełnoprawne węzły transportowo-przesiadkowe. Można z nich dostać się do 26 stacji metra i 10 peronów kolejowych. Efektem integracji MCK z innymi rodzajami komunikacji miejskiej jest wygodna przesiadka, skrócony czas w podróży, częściowe zmniejszenie obciążenia metra i sieci drogowo-ulicznej.

Moskiewskie Centralne Średnice

- sieć połączonych tras kolejowych, tworzących w istocie linie metra naziemnego. Jest to kolejny nowy rodzaj komunikacji miejskiej: średnice przebiegają przez całą Moskwę, a przejeżdżające po nich miasto pociągi nie mają stacji końcowych na dworcach, co pozwala pasażerom szybciej dostać się z przedmieść do różnych punktów stolicy i na odwrót — docierać z Moskwy do różnych rejonów Podmoskowia. Dzięki takim przelotowym "korytarzom" kolej stała się pełnoprawnym transportem miejskim, czego nigdy wcześniej w Moskwie nie było. Pierwsze dwie średnice to MCD-1 „Odincowo-Łobnia” i MCD-2 „Nachabino-Podolsk” otwarte w 2019 roku. Do 2025 roku planuje się jeszcze trzy: MCD-3 „Zelenograd-Ramienskoje”, MCD-4 „Aprielewka-Żeleznodorożnyj” i MCD-5 „Puszkino-Domodiedowo”. Razem pięć.

Brak stacji końcowych na dworcach kilkakrotnie zwiększa liczbę nowych tras zarówno w Moskwie, jak i regionie. Wygodne i nowoczesne wagony z Wi-Fi, pięcio-siedmio minutowy odstęp między pociągami w godzinach szczytu, brak popołudniowej przerwy i zmodernizowane platformy z zadaszeniami, tablicami informacyjnymi, ławkami i kolumnami alarmowymi zmieniają pokonywanie takich odległości dla wielu mieszkańców, przede Podmoskowia pracujących w Moskwie, w przyjemne i pożyteczne spędzanie czasu.

Tylko do końca 2020 r. prace zostaną zakończone na 15 przystankach MCD. Do 2025 roku łączna długość torów wszystkich pięciu MCD wyniesie 375 kilometrów, a 150 stacji zostanie przebudowanych i lepiej wyposażonych.

2020

5-6 minut przerwy między pociągami w godzinach szczytu

15 nowych przystanków

Zbudowano 3 stacje, a do końca roku zakończona zostanie budowa kolejnych 3 na linii Bolszaja Kolcjewaja

Budowa Bolszoj Kolcjewoj linii (BKL), której długość wynosi 70 kilometrów, jest obecnie jednym z największych projektów na świecie w dziedzinie budowy metra i największym w historii Moskwy. BKL stanie się najdłuższą linią pierścieniową na świecie, wyprzedzając obecnego mistrza — 57-mio kilometrową drugą linię pierścieniową pekińskiego metra.

BKL rozładuje istniejącą Pierścieniową i stacje przesiadkowe na jej trasie o 15-20%, co oznacza, że w metro zrobi się luźniej i bardziej komfortowo.  Efektem głównym Bolszogo Kolca będzie znaczna oszczędność czasu podróży pasażerów: nie będzie potrzeby jechać do centrum miasta, żeby przesiąść się z jednej linii metra na drugą.

2023

10 minut z „Kałużskoj” na „Sewastopolską” jadąc BKL

70 kilometrów - długość BKL

Pierwszy odcinek Bolszego Kolca w północno-zachodniej Moskwie, otwarty  w lutym 2018 roku, obejmował pięć stacji: „Diełowoj Centr”, „Szelepicha”, „Choroszowskaja”, „CSKA” i „Pietrowski Park”. Pod koniec tego samego roku otwarto drugi — od „Petrowskiegp Parku” do „Sawiełowskoj” ze stacją o tej samej nazwie. Trzy stacje – „Awiamotornaja”, „Nieżegorodskaja” i „Lefortowo” – otworzyły się (tymczasowo na Niekrasowskoj linii metra) w marcu 2020-go. Do końca roku władze miasta planują oddać do użytku trzy kolejne: „Elektrozawodską”, „Karamyszewską” i „Mniewniki”. Według wicemera Moskwy do spraw urbanistyki i budowy Andrieja Boczkarjewa planowane jest całkowite wprowadzenie nowego pierścienia metro do 2023 roku.

Ze stacji BKL będzie można przesiąść się na 19 innych linii metra, 4 linie MCK, 6 linii Moskiewskich Centralnych Średnic i 11 linii kolejowych. Aby połączyć metro, kolej, MCK, MCD i naziemny transport miejski w jedną sieć w stolicy, powstają transportowo-przesiadkowe węzły (TPU), pozwalające oddzielić ruch pieszych od ruchu samochodów, a pasażerom oszczędzić czas na przesiadkach w komfortowych warunkach. Powstały już węzły „Salarjewo” (Autostrada Kijowska, 3 kilometry od obwodnicy Moskwy (MKAD), o powierzchni 15,5 hektara), „Chowrino” (ulica Dybenko, o powierzchni 6,6 hetara), „Rasskazowka” (Autostrada Borowska, o powierzchni 32 hektarów)

 

Dzięki TPU wielu kierowców rezygnuje z samochodu na rzecz komunikacji miejskiej. Dla pasażerów tranzytowych działają strefy handlowe, stworzono wygodną nawigację i komfortowe warunki dla wszystkich, w tym dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Węzły komunikacyjne nie tylko w znaczący sposób odciążają stacje kolejowe, tworzą nowe miejsca pracy, ale także są impulsem do rozwoju samych dzielnic, do których przyjeżdżają inwestorzy i budują potrzebną mieszkańcom infrastrukturę. Cały obszar wokół TPU również jest modernizowany.

Budowane węzły komunikacyjne:

– „Riazańska” na skrzyżowaniu Riazańskiego prospektu z ulicą Niżegorodską i trasami MCK, powierzchnia to 22,6 hektara;

– „Niekrasowka” na skrzyżowaniu ulicy Pokrowskoj i prospektu Obrońców Moskwy, powierzchnia to 33,5 hektara;

–„Awiamotornaja” w rejonie Lefortowo, Perowo i Sokolinej Gory;

– „Lermontowski prospekt” w pobliżu stacji metro o tej samej nazwie;

– „Technopark” pojawi się zgodnie z jednoimienną stacją linii Zamoskworieckiej.

– „Seligerskaja” zgodnie z jednoimienną stacją metra.

– „Autostrada Piatnickaja” przy tejże autostradzie.

2020

6:00-2:00 bezpłatne parkingi „Parkuj i Jedź”

33 TPU zostaną zbudowane w Moskwie do 2024 roku.

Parkingi „Parkuj i Jedź” pojawią się w stolicy w pobliżu oddalonych od centrum stacji metra na miejscu nielegalnych zabudowań i dzikich parkingów, żeby mieszkańcy, którzy dojeżdżają do pracy w centrum Moskwy mieli możliwość tymczasowo zostawić samochody. Stworzono miejsca dla aut, zrobiono dogodne ścieżki dla pieszych i strefy oczekiwania, a także przejrzystą nawigację. Parking „Parkuj i Jedź” jest darmowy w godzinach od 6:00 do 2:00. Opłata nie jest pobierana w przypadku co najmniej dwóch przejazdów metrem od momentu zaparkowania samochodu na jednym dokumencie podróży obowiązującym w metrze.

Budowa dróg

Stolica Rosji pilnie potrzebuje nowych dróg, ponieważ dostępność sieci drogowej w Moskwie jest obecnie dwa do trzech razy niższa niż w jakimkolwiek innym megalopolis na świecie. Drogi i konstrukcje mostowe są tu budowane i przebudowywane w sposób ciągły i z dużą prędkością. Pod względem tempa budowy dróg Moskwa jest obecnie jednym ze światowych liderów, obok Pekinu i Nowego Jorku. Wytycza się nowe trasy, budowane są nowoczesne węzły przesiadkowe, tunele, mosty, powstaje system cięciw-autostrad, trwa kolejny etap przebudowy obwodnicy Moskwy. W ciągu zaledwie 10 miesięcy 2020 roku, pomimo pandemii, wybudowano i oddano do użytku 23 konstrukcje mostowe (mosty, tunele, estakady), 17 przejść dla pieszych i 103,4 km nowych dróg.

2020

17 przejść dla pieszych

23 konstrukcje mostowe

103,4 km dróg

W ciągu 10 lat w Moskwie zbudowano 1007,6 km dróg, 292 mosty, tunele i wiadukty, 248 przejść dla pieszych. Wyremontowano 15 wylotówek i 17 węzłów na MKAD.

Wraz z istniejącym już zamkniętym systemem pierścieni organizacji ruchu w Moskwie powstanie kolejny, system cięciw-autostrad składających się z trzech nitek i dróg równoległych, których całkowita długość będzie trzykrotnie większa od długości Trzeciego Pierścienia Transportowego.

2020

72% cięciw-autostrad jest już zbudowana

98 mostów, tuneli i wiaduktów

190 kilometrów dróg

Dzięki nitkom i drogą równoległym średni czas przejazdu samochodem  po Moskwie będzie można skrócić o 25% Wykonano już 72 procent prac na czterech autostradach: wybudowano 190 kilometrów dróg, 98 mostów, tuneli i wiaduktów, 54 przejścia dla pieszych. Północno-zachodnia nitka jest całkowicie otwarta dla kierowców, na północno-wschodniej dostępnych jest 6 odcinków, 3 na południowej drodze równoległej, a południowo-wschodnia nitka jest w trakcie budowy.

Jeśli chodzi o budowę infrastruktury drogowej, w ciągu najbliższych trzech lat (2021-2023) zostanie wybudowanych i oddanych do użytku kolejne 270 kilometrów dróg, 89 tuneli, mostów i wiaduktów, 56 przejść dla pieszych.

2021-2023

270 kilometrów dróg

89 tuneli, mostów i wiaduktów

56 przejść dla pieszych

Budowa nieruchomości

W ciągu 10 lat w Moskwie wybudowano 85,7 miliona metrów kwadratowych nieruchomości, a w tym 34,5 miliona metrów kwadratowych mieszkań. W stolicy rekordowo rośnie liczba budowy mieszkań, infrastruktury społecznej i nieruchomości, w których powstają miejsca pracy.

8,2 mln m2 nieruchomości

3,7 mln m2 mieszkań

Moskwa udaremniła stawianie plomb budowlanych – teraz przestrzeń gospodaruje się kompleksowo: w pobliżu miejsca zamieszkania buduje się niezbędną infrastrukturę, doprowadza się szybki transport publiczny, tworzy się nowe miejsca pracy. Rozwijają się peryferia miasta, na niegdyś opuszczonych terenach, w tym strefach przemysłowych i brzegach rzeki Moskwy, tworzy się komfortowe i dogodne środowisko miejskie, powstają nowe centra aktywności gospodarczej i kulturalnej, w różnych dzielnicach stolicy powstają przestrzenie publiczne i strefy dla pieszych. Moskwianie otrzymują współczesną i funkcjonalną infrastrukturę z dogodną dostępnością do komunikacji miejskiej.

„Nawet w najtrudniejszym okresie tego roku – w okresie restrykcji – budownictwo w Moskwie nadal funkcjonowało. W stolicy nadal pozostaje wysoki współczynnik oddania do użytku i stabilne tempo budowy różnych obiektów. W ciągu ostatnich 10 lat oddawaliśmy do użytku co najmniej 8 mln m 2 nieruchomości rocznie i sądząc po obecnych wskaźnikach, do końca 2020 r. ponownie oddamy około 8,5 mln m 2, z czego 3,6 mln "kwadratów" to mieszkania” – mówi szef Stroikompleksu Andriej Boczkarjew.

Odnawiany jest również fundusz nieruchomości, który od dziesięcioleci był dość zniszczony, w tym mieszkaniowy. Przyczynia się do tego rozpoczęty w 2017 roku zakrojony na szeroką skalę program renowacji mieszkań. Według założeń jego realizacji swoje warunki mieszkaniowe poprawi milion moskwian, przenosząc się do bardziej przestronnych i komfortowych mieszkań w nowych budynkach. Fundusz mieszkaniowy zostanie odnowiony, awaryjne mieszkania odejdą w zapomnienie, środowisko miejskie zostanie w całości jakościowo przekształcone.

Program renowacji obejmuje 5 174 budynków, czyli 350 tysięcy mieszkań, z których mieszkańcy stolicy przeprowadzą się do nowych komfortowych lokali. Na dzień dzisiejszy 75 budynków dla uczestników programu jest już wybudowana, a 62 z nich przekazano do zamieszkania. W procesie migracji ze starych chruszczówek do nowych mieszkań jest ponad 5 tysięcy mieszkańców, a 22 tysiące wyprawiły już parapetówkę.

W latach 2021-2023 w ramach budżetu miasta ma powstać w Moskwie kolejne 4,3 miliona metrów kwadratowych mieszkań. Z tego 3,8 miliona powstanie w ramach programu renowacji, co pozwoli na przeniesienie kolejnych 118 tys. moskwian do nowych mieszkań.

2021-2023

4,3 mln m2 powierzchni mieszkalnej powstanie z budżetu miasta

W ramach programu renowacji do nowych mieszkań przeniesie się 118 000 osób

Nowa Moskwa

Nowa Moskwa to tereny przyłączone do stolicy 1 lipca 2012 roku w wyniku największego projektu rozbudowy w historii miasta. Powierzchnia Moskwy wzrosła o około 2,4 raza, a problemy, które istniały na tych terenach, wymagały nowych rozwiązań: wypełnienie przejmującego deficytu infrastruktury społecznej na terenach mieszkalnych, nieruchomości niemieszkalnych w celu stworzenia miejsc pracy, sprowadzenia metra na te tereny, odbudowy starych i budowy nowych dróg. Wiele trzeba było stworzyć od podstaw.

Nową Moskwę zdecydowano rozwijać kompleksowo. W tym celu określono 12 punktów wzrostu gospodarczego, wśród których znalazły się zarówno miasto, osady, miasteczka i wsie. Każde z nich stało się centrum aktywności urbanistycznej — intensywnie buduje się tutaj mieszkania, szkoły, przedszkola, placówki służby zdrowia, kultury i sportowe, rozwija się infrastrukturę transportową, tworzy się dobrze płatne miejsca pracy w niewielkiej odległości od mieszkań i dogodnego transportu publicznego. Liczba mieszkańców Nowej Moskwy przez 8 lat, w wyniku realizacji tej koncepcji urbanistycznej, wzrosła o 40 procent. Troicki i Nowomoskiewski okręg administracyjny (TiNAO), utworzone na przyłączonych terenach, to obecnie najszybciej rozwijający się rynek mieszkaniowy w rejonie stołecznym — ze względu na optymalne połączenie jakości życia i ceny.

12 punktów rozwoju Nowej Moskwy: miasteczka Rumiancewo (park biurowy), Mosrentgen, Kommunarka, Wnukowo, Kijewski, Szczapowo, Rogowo, Klenowo, osady Riazanowo i Jarcewo, miasto Troick, wieś Woronowo.

2020

2,4 raza wzrosła powierzchnia Moskwy od 2012 roku.

40% wzrost liczby mieszkańców Nowej Moskwy do 2020 roku

Gęstość zabudowy w punktach wzrostu uzależniona jest od odległości od obwodnicy Moskwy: bliżej „starej Moskwy" - średnia, przy Centralnej Obwodnicy (CKAD) - umiarkowana, bliżej granic Nowej Moskwy - mała. Według projektantów w Nowej Moskwie powstanie milion nowych miejsc pracy i będzie tam mieszkać półtora miliona ludzi. Do 2035 r. radialne autostrady w Troickim i Nowomoskowskiem okręgu administracyjnym zostaną połączone drogami poprzecznymi, co rozwiąże ważny dla mieszkańców problem dostępności dogodnych połączeń komunikacyjnych między obszarami zabudowanymi. W latach 2021-2023 na nowych terenach powstanie 77 kilometrów dróg, 10 konstrukcji mostowych, 4 przejścia dla pieszych.

2021-2023

77 kilometrów dróg

10 konstrukcji mostowych

4 przejścia dla pieszych

Infrastruktura społeczna

W ciągu ostatnich dziesięciu lat w dużym tempie powstawały obiekty infrastruktury społecznej - szkoły, przedszkola, placówki służby zdrowia i kultury, kompleksy sportowe. W badaniu poziomu i dynamiki urbanistycznego rozwoju w największych metropoliach świata, przeprowadzonym przez PwC w 2018 roku, Moskwa została uznana za miasto z najbardziej komfortową infrastrukturą społeczną na świecie. W ciągu 11 miesięcy 2020 roku oddano do użytku 49 obiektów infrastruktury społecznej: 16 przedszkoli, 8 szkół, 9 placówek opieki zdrowotnej, 6 — kultury, 10 — sportu.

2020

49 obiektów socjalnych oddanych do użytku

A w ciągu dekady wybudowano 671 obiektów socjalnych, w tym: 289 przedszkoli, 104 budynki szkół, 94 placówki służby zdrowia, 54 obiekty kultury, 130 sportu.

Najbardziej ambitny program miasta ostatnich lat dotyczy budowy placówek służby zdrowia. Każdy mieszkaniec Moskwy powinien mieć dostęp do dobrej jakości lekarstw, możliwości wizyty u lekarzy specjalistów, poddania się badaniom i otrzymania wykwalifikowanej pomocy w pobliżu domu. Kwestia ta stała się szczególnie żywa podczas pandemii w 2020 roku. Oprócz planowanych prac, wiosną, w najtrudniejszym okresie, stołeczni budowniczowie w zaledwie miesiąc wznieśli w Nowej Moskwie ośrodek chorób zakaźnych, w którym dziś ratuje się życia ludzkie. Budowniczowie z powodzeniem wdrożyli w praktyce unikalne technologie zapewniające pełną niezależność obiektu oraz wysoki poziom jego bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego.

2011-2020

671 obiektów socjalnych oddanych do użytku

94 placówki służby zdrowia

W ramach Programu Inwestycji Ukierunkowanych (AIP) w latach 2021-2023 planuje się budowę i otwarcie 91 placówek oświatowych, 21 obiektów kultury, 64 placówek służby zdrowia, 29 obiektów sportowych, 4 obiektów pomocy społecznej.

W wyniku realizacji AIP w Moskwie powstanie 59 budynków szkolnych, 32 przedszkola, powstaną i zostaną wyremontowane budynki 2 teatrów i 4 muzeów, 3 obiekty dziedzictwa kulturowego i inne obiekty kultury. Powstanie 18 budynków szpitalnych, 30 poliklinik, 6 stacji pogotowia ratunkowego, a także 8 różnych obiektów na terenie klastra medycznego „Skołkowo”. Sportowe życie moskwian urozmaici 29 basenów, 2 boiska do piłki nożnej, 14 kompleksów sportowo-rehabilitacyjnych w różnych dzielnicach Moskwy i 10 innych obiektów sportowo-rekreacyjnych.

2021-2023

91 placówek oświatowych

21 obiektów kultury

64 placówki służby zdrowia

29 obiektów sportowych

Budowa Narodowego Centrum Kosmicznego na terenie SA „Państwowego Produkcyjno-Badawczego Centrum Kosmicznego im. M.W. Chruniczewa” — jeden z kluczowych megaprojektów AIP. Nowe centrum powinno zjednoczyć 18 z 30 moskiewskich biur projektowych i przedsiębiorstw moskiewskiego przemysłu rakietowego i kosmicznego, aby zwiększyć intensywność ich współpracy, stworzyć jakościowo nowe otoczenie i obniżyć koszty ekonomiczne przedsiębiorstw. Budowa na powierzchni 6,9 ha rozpoczęła się w 2019 roku, a jej zakończenie planowane jest na 2022 rok, tak aby organizacje i przedsiębiorstwa z branży mogły się do niego przenieść już w 2023 r.

Narodowe Centrum Kosmiczne

2023

20 000 nowych miejsc pracy

250 000 m 2 łącznej powierzchni obiektów

Autor: 
Tłum. Michał Wójtowicz

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisz kod z obrazka.
4 + 1 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.