Trudna sytuacja finansowa Japonii w czasach pandemii. Odnotowano 4-krotny deficyt

21 stycznia na konferencji prasowej japońskiego rządu dotyczącej publicznych finansów zaprezentowano najnowsze podsumowanie stanu państwowych funduszy względem salda pierwotnego. W tym roku fiskalnym straty budżetu państwa wyniosły 69,4 biliona jenów. Porównanie zeszłorocznych wyników finansowych sprzed pandemii koronawirusa wskazuje, że dziura budżetowa zwiększyła się czterokrotnie, a droga do naprawy państwowych finansów wydaje się być coraz bardziej wyboista.

Rząd przedstawił plan powrotu do rentowności do 2025 roku fiskalnego, który zakłada utrzymywanie państwa jedynie na przychodzie z podatków, wykluczając emisję państwowych papierów wartościowych. Z udostępnionych przez rząd 21 stycznia szacunkowych danych o wykonaniu budżetu państwa wynika, że ze względu na nadzwyczajne wydatki przeznaczone na łagodzenie skutków pandemii koronawirusa, czy też mniejszy przychód z podatków, tegoroczny deficyt budżetowy wyniósł 69,4 biliona jenów. Straty finansowe wzrosły o 1,9 biliona jenów względem lipca ubiegłego roku, a w porównaniu do oszacowanych 15,3 bilionów jenów strat sprzed pandemii ze stycznia 2020 roku, deficyt powiększył się ponad 4 razy.

Droga do reformacji finansów państwowych wydaje się być coraz bardziej wyboista. Prognozuje się, że jeśli realny wzrost gospodarczy będzie utrzymywał się na poziomie 2%, w 2025 roku (założonym jako cel przez rząd), deficyt wyniesie 7,3 biliony jenów, a osiągnięcie poziomu wzrostu gospodarczego wydarzy się cztery lata później niż zakłada plan, czyli w 2029 roku. Jeśli natomiast realny wzrost gospodarczy utrzyma się na poziomie 1%, deficyt budżetowy w 2025 roku wyniesie 12,6 biliona jenów, a nawet w 2030 roku szacunkowy deficyt pozostanie na poziomie 10,3 biliona jenów, dlatego 2025 rok jako punkt osiągnięcia rentowności to nadzwyczaj wymagający warunek do spełnienia. Istnieją obawy, że sytuacja finansowa Japonii ulegnie dalszemu pogorszeniu, jeśli szok spowodowany pandemią koronawirusa nie zniknie, ilość wydatków państwowych wiążąca się z pandemią będzie rosnąć, a przychody z podatków będą maleć.

Dług publiczny rośnie jak na drożdżach. 216% PKB

Z powodu nadzwyczajnych wydatków państwowych, mających na celu załagodzenie skutków pandemii, nastąpił drastyczny wzrost długu publicznego. Zgodnie z szacunkami przedstawionymi przez rząd, dług publiczny wzrośnie do końca bieżącego roku do poziomu 1,1 biliarda jenów. Oznacza to, że straty finansowe wzrosły o 13,3 biliona jenów względem lipca ubiegłego roku, a jeśli porównać je do stycznia 2020 sprzed wybuchu pandemii, wzrosną o 79,3 biliona jenów. Aktualny dług publiczny wynosi 216% japońskiego PKB.

Rząd w celu odnowy publicznych finansów ustalił cel stabilnego obniżenia procentu długu publicznego względem GDP. Aby rozwój PKB przewyższył tempo rosnącego zadłużenia, wzrost gospodarczy musi utrzymać się na poziomie 2%. Dzięki temu w 2023 roku fiskalnym procent długu publicznego spadnie do poziomu 200% PKB, a w 2030, ostatnim roku wliczonym w plan, zmniejszy się do poziomu 168% PKB. Natomiast jeśli wzrost gospodarczy utrzyma się na poziomie 1%, w 2030 roku dług publiczny będzie nadal wynosił 200% PKB.

Pogorszenie się sytuacji finansowej państw na całym świecie. Trudna sytuacja Japonii tylko prognozą

Skutki zwiększonych wydatków państwowych, przeznaczonych na środki zaradcze przeciw pandemii, wywołały szybkie pogorszenie się stanu publicznych finansów w każdym państwie poza Japonią. Zgodnie z danymi Międzynarodowego Funduszu Walutowego, szacunkowy stosunek długu publicznego do wskaźnika PKB w niżej wymienionych państwach wygląda następująco: w USA odnotowano od grudnia zeszłego roku sprzed pandemii wzrost o 22 punkty procentowe do 131.1%, we Francji o 20 p.p. do 118.7%, w Wielkiej Brytanii wzrost o 22 p.p. do 108%, w Niemczech wzrost o 13 p.p. do 73.2% oraz w Chinach wzrost o 9 p.p. do 61.7%. W Japonii natomiast tempo wzrostu jest o wiele wyższe niż w każdym z wymienionych państw. Stosunek długu publicznego do PKB wzrósł o 28 p.p. do poziomu 266.1%. Istnieje ryzyko, że na tle złej sytuacji finansowej pojawią się wątpliwości w kwestii długoterminowej stabilności rządów państw, co może stanowić zagrożenie dla światowej gospodarki.

Reforma ministra finansów Nishimury: wdrożenie wysokiej jakości rozwoju jako kontynuacja filozofii kaizen

Minister finansów Nishimura, odpowiedzialny za reformę finansową, na konferencji prasowej wypowiedział się na temat zaprezentowanych najnowszych szacunków wskazujących, że w 2029 roku, 4 lata później niż zakłada plan, uda się osiągnąć rentowność względem salda pierwotnego. "Ze względu na szacunki, które nie wliczają obecnej reformy kosztów, jeśli będziemy kontynuować ją w bieżącym stanie, w około 3 lata od 2029 roku wejdziemy na drogę rozwoju". Nishimura dodaje: „Aktualnie kontynuujemy poprawę bilansu rocznych wydatków oraz przychodów, jednocześnie dbając o jakościowy rozwój państwa oraz stawiając czoła pandemii koronawirusa.”

Autor: 
Tłum. Magdalena Duch

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisz kod z obrazka.
7 + 0 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.