Pandemia pogłębiła różnice między biednymi a bogatymi

Wyniki najnowszej ankiety przeprowadzonej dla potrzeb BBC jednoznacznie pokazują, że w przeciwieństwie do często cytowanej tezy, iż COVID-19 w równym stopniu dotyka cały świat, pandemia pogłębiła przepaść między krajami bogatymi a biednymi.

W ankiecie wzięło udział ponad 27.000 osób z 27 krajów świata. Najbardziej znaczące konsekwencje pandemii widoczne są na polu finansów. 

Różnica między bogatymi a biednymi krajami jest bardzo zauważalna, ponieważ aż 45% respondentów z krajów członkowskich Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) - skupiającej 37 najbogatszych gospodarek świata- stwierdziło, że ma dużo mniejsze dochody z powodu pandemii w porównaniu z 69% respondentów z krajów nienależących do tej organizacji.

Trudniej mają starsi i kobiety 

Wyniki ankiety pokazały, że pandemia ma istotniejszy wpływ na życie ludzi młodszych niż starszych. Jeśli chodzi o płeć i rasę, konsekwencje epidemii są poważniejsze dla kobiet niż dla mężczyzn, dla osób pochodzenia afrykańskiego niż dla białych.

Prawdopodobieństwo, że pandemia miała duży wpływ na życie respondentów, było wyższe wśród ankietowanych z Ameryki Łacińskiej, Azji i Afryki, a mniejsze wśród respondentów z Europy i Ameryki Północnej. Patrząc na poszczególne kraje, większość respondentów, którzy wskazali, że pandemia dotknęła ich wyjątkowo mocno, mieszka w Meksyku, Indonezji i Turcji. Na drugim końcu skali znalazły się natomiast Niemcy, Australia i Kanada.

Autor: 
Tłum. Emila Liberda
Źródło: 

Agencija

Dział: 

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisz kod z obrazka.
12 + 6 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.