Polska dołączyła do Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego dot. COVID 19

Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński 15 października 2020 r. podpisał umowę, zgodnie z którą Polska przystąpiła do Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego. Fundusz został stworzony przez państwa UE i pozwoli Grupie EBI (Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Fundusz Inwestycyjny) na zwiększenie wsparcia dla inwestycji o ok. 200 mld euro.

 

Jak informuje Ministerstwo Finansów, głównym celem tego funduszu jest finansowanie operacji o wysokim profilu ryzyka. Bank skorzysta przy tym z pokrycia ryzyka w ramach gwarancji udzielanych przez państwa członkowskie. Fundusz będzie mieć określone kryteria kwalifikowalności oraz indywidualne cele.

Wsparcie opierać się będzie na instrumentach finansowych, które wdrażane będą zgodnie z potrzebami i we współpracy z krajowymi instytucjami finansowymi, a także bankami rozwoju.

Udział Polski w Paneuropejskim Funduszu umożliwi korzystanie ze wsparcia finansowego przez polskie podmioty, które zmagają się ze skutkami pandemii COVID-19. Wsparcie udzielane będzie bezpośrednio lub pośrednio przez krajowe instytucje, takie jak:

  • banki komercyjne
  • instytucje finansowe i gwarancyjne, mikrofinansowe oraz rozwojowe
  • spółki leasingowe, fundusze kapitałowe
  • spółki celowe i prywatne fundusze kredytowe itp.

Będą one korzystać z instrumentów, jak: pożyczki, inwestycje kapitałowe i quasi-kapitałowe, udziały w ryzyku, zakup papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami oraz gwarancje.

Autor: 
Karolina Przewoźniak
Źródło: 

ISBnews

Dział: 

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisz kod z obrazka.
1 + 8 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.