Zarządzanie kryzysowe polskich firm

Raport PwC wskazuje, że aż 67% firm w Polsce w ciągu ostatnich 5 lat przeszło przynajmniej jeden kryzys, 54% polskich firm nie posiada sformalizowanego zespołu odpowiedzialnego za zarządzanie kryzysowe.

Za kryzys uznaję się sytuacje wywołaną przez czynniki zewnętrzne i wewnętrzne o dużym wpływie na firmę, które niosą za sobą zagrożenia tj. pogorszenie reputacji firmy czy kary finansowe. Wszyscy, począwszy od członków zarządu i dyrektorów generalnych, a skończywszy na działach prawnych, zarządzania ryzykiem czy IT, ponoszą odpowiedzialność za poszczególne role kryzysowe – przygotowanie, reakcję, kontynuację ciągłości działania i komunikację. Wśród polskich firm aż 54% nie ma formalnego podziału odpowiedzialności za reagowanie na sytuacje kryzysowe. Z badania wynika, że kierownictwo wyższego szczebla chce być zaangażowane w przygotowanie i reakcję na kryzysy w firmach (raport PwC).

Największym zagrożeniem dla firm polskich są problemy operacyjne: zakłócenia działania firmy i problemy produktowe. Drugim zagrożeniem jest problem technologiczny: awaria i cyber przestępczość. Na kolejnym miejscu jest ryzyko finansowe, szczególnie płynność i działania akcjonariuszy. Problemem jest kryzys związany z reputacją: nadużycia zarządu i media społecznościowe. Pojawiają się problemy prawne: regulacje i etyka oraz problemy humanitarne: klęska żywiołowa, napięcia geopolityczne, terroryzm. Na ostatnim miejscu jest problem kapitału ludzkiego: zmian zarządu oraz przemoc w pracy.

Jedynie 5% respondentów w Polsce deklaruje „wykorzystanie” kryzysu do wzmocnienia pozycji swojego przedsiębiorstwa. Globalnie 42% ankietowanych organizacji przyznaje, że po kryzysie jest w lepszej sytuacji niż przed (raport PwC). Aby poprawić wyniki firmy musiałyby zbudować zespół do zarządzania kryzysowego i strategie zarządzania kryzysowego. Badania wskazują, że poprawia to wyniki firmy. Potrzeba jest analiza firmy i sprawdzenie zespołu oraz plan kryzysowy i szkoleni w tym zakresie. Ważne sjest by przeanalizować fakty podczas kryzysu, aby skutecznie zareagować na trudne sytuacje. Po kryzysie trzeba przeanalizować przyczyny i uczyć się na błędach. Trzeba wprowadzić niezbędne zmiany, by uniknąć takich problemów w przyszłości. Można zwrócić się do organizacji pomocowych o wsparcie.

Autor: 
Dorota Smoleńska

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisz kod z obrazka.
7 + 2 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.