20.3% japońskich przedsiębiorstw pod dyktandem pandemii

Wraz z drugą falą wzrostu zachorowań na koronawirusa w wielu regionach Japonii wzmagają się apele o pozostawanie w domach czy o skracanie godzin otwarcia lokali. 14 grudnia 2020 roku rząd japoński ogłosił wstrzymanie wszelkich środków pomocy dla ośrodków turystycznych na terenie całego kraju. Zawieszenie weszło w życie 28 grudnia ubiegłego roku.

Na rządowym spotkaniu ds. strategii rozwoju zademonstrowany został plan utrzymania nowego systemu wsparcia. Ma on przyspieszyć adaptację warunków handlowych dla firm rozwijających nowe gałęzie przemysłu oraz małych i średnich przedsiębiorstw, których funkcjonowanie zostało utrudnione przez pandemię. Z tego powodu Cesarski Bank Danych przeprowadził badanie dotyczące opinii na temat wpływu pandemii COVID-19 na działalność przedsiębiorczą.

Jedno na pięć przedsiębiorstw planuje wprowadzić zmiany w rodzaju prowadzonej działalności

Ze względu na rozprzestrzenianie się kolejnej fali koronawirusa, 20.3% przedsiębiorstw deklaruje zamiar wprowadzenia potencjalnych zmian w prowadzeniu działalności gospodarczej. Oznacza to, że jedna na pięć firm wdrożyła już plan zmian, uważa to za prawdopodobne lub rozważa taką ewentualność. 2.1% ankietowanych odpowiedziało, że wdrożyło już zmiany zgodne z opracowaną strategią zarządzania. Pojawiły się również stwierdzenia, program rządowy GIGA pomógł w osiągnięciu zysków.

Zwiększyła się produkcja w fabrykach tworzących kabiny clean-booth (branża akcesoriów hydraulicznych), a odsetek ankietowanych z tego sektora, którzy niezamierzenie zmienili typ swojej działalności wyniósł 2.3%. 72.2% odpowiadających stwierdziło, że nie ma zamiaru wprowadzać żadnych zmian. Część badanych odpowiedziała również, że nie myślała nad wprowadzeniem zmian, jednak po rewizji sposobu działania przedsiębiorstwa zdecydowała się na ten krok, jednakże nie miało na ten cel wystarczających funduszy ani odpowiedniego planu (sektor maszynowy).

80% przedsiębiorstw oczekuje ujemnych wyników finansowych

79.9% ankietowanych przedsiębiorców odpowiedziało, że liczyło się z ujemnym wynikiem finansowym z powodu pandemii COVID-19 (w tym zawierają się odpowiedzi "Odnotowuję straty finansowe" oraz "W następnym okresie pojawią się u mnie straty finansowe"). Od listopada zarejestrowano wzrost o 0.1 punktu procentowego i od dwóch miesięcy utrzymuje się na poziomie 80%. Wprowadzając rozróżnienie na sektory działalności, 94.3% badanych przedsiębiorców z branży turystycznej odpowiedziało, że ich firma ponosi aktualnie straty. Takiego samego zdania jest 91.9% przebadanych przedsiębiorstw gastronomicznych oraz 91.7% producentów branży papierniczej. Po Sylwestrze oraz okresie nowego roku spadł popyt na jedzenie na wynos, w związku z czym odnotowano wzrost liczby restauracji oczekujących strat finansowych.

Współpraca sektora publicznego i prywatnego by zapobiec skutkom pandemii

W wyniku badania opinii publicznej stało się jasne, że przed ostatnie dwa miesiące 80% przedsiębiorstw spodziewało się ujemnego wyniku finansowego w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19. Podczas kolejnej fali koronawirusa jedno na pięć przedsiębiorstw zdecydowało się na zmianę modelu działalności, a 4.4% z nich zostało do tego zmuszonych przez warunki rynkowe.

7 stycznia 2021 rząd japoński ogłosił po raz drugi stan klęski żywiołowej w Tokio oraz trzech sąsiednich prefekturach. Co więcej, 13 stycznia wprowadzono stan wyjątkowy w siedmiu kolejnych prefekturach, m. in. Osake, Aichi oraz Fukuoce (obostrzenia wprowadzone w sumie 11 prefekturach). Przewiduje się, że będzie to miało poważny wpływ na komfort życia oraz finanse mieszkańców tych terenów. By ograniczyć skutki nagłego wzrostu zachorowań na COVID-19, bardzo ważnym czynnikiem będzie ścisła współpraca między rządem, przedsiębiorstwami oraz obywatelami.

Podsumowanie badania opinii publicznej

Liczba przebadanych przedsiębiorstw: 23 688

Liczba oddanych ważnych głosów: 11 479 (odsetek odpowiedzi na poziomie 48.5%)

Data przeprowadzenia badania: 16.12.2020 - 5.01.2021

Sposób przeprowadzenia badania: ankieta internetowa

Autor: 
Tłum. Magdalena Duch

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisz kod z obrazka.
5 + 2 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.