Nowe miejsca pracy w Polsce w 2020

Ostatnie dane GUS pokazują duży spadek ilości nowych miejsc pracy. Równocześnie pojawia się problem pół-bezrobocia.

Raport ManpowerGroup pokazuje, że 9% firm planuje zatrudnienie w najbliższym czasie. Tylko 4% firm chcę zwalniać zatrudnionych. Większość 83% planuje utrzymać zatrudnienie, wzrost z poprzedniego okresu o 9%. Spadła ilość firm, które nie są zdecydowane. W III kwartale 2020 spadek zatrudnienia to około 6%, obecnie jest to wzrost na poziomie 6%. 

Zatrudnienie w firmach

Najczęściej szukać nowych pracowników chcą firmy duże, powyżej 250 pracowników (wzrost zatrudnienia o 18%). Na drugim miejscu są firmy średnie (8%), na trzecim mikro (7%). Najczęściej zwalniać chcą firmy duże i średnie (spadek zatrudnienia o 6% każde). Podczas pandemii najgorsze wyniki zatrudnienia były w firmach średnich i małych. Tam zatrudnienie nowych pracowników spadło najbardziej. 

Regiony a zatrudnienie

Największy przyrost zatrudnienia jest w Regionie Południowo-Zachodnim (7%), na drugim miejscu jest Region Centralny (6%) oraz Północny (6%) i Południowy (6%). Najgorszy wynik ma Region Wschodni (3%) oraz Północno-Zachodni (3%). W okresie letnim największy spadek zatrudnienia był w Regionie Centralnym (-12%) i Południowym (-12%). W Regionie Północnym było to -8%, w Regionie Północno-Zachodnim -6%. W pozostałych wielkość zatrudnienia utrzymała się na poziomie dodatnim. 

Sektory a zatrudnienie

Obecnie największe zatrudnienie jest w sektorze budownictwa – 19%. Na drugim miejscu jest handel hurtowy i detaliczny  - 15%. Około 6% zatrudnienia utrzymuje się w sektorze usług dla biznesu i finansach oraz produkcji przemysłowej. Wzrost zatrudnienia widać w sektorze hoteli i restauracji (2%). Inne obszary produkcji i usług to wzrost tylko o 1%. W okresie letnim widać największy spadek zatrudnienia  w sektorze hoteli i restauracji  -12% oraz w produkcji przemysłowej oraz handlu (-5% każde). 

Wynik ten w porównaniu z innymi krajami jest dobry. Polska jest na 7 miejscu na świecie pod względem zatrudnienia oraz na pierwszym w UE. Prognozy były gorsze. Obecnie rynek i działalność gospodarcza jest uzależniona w dużym stopniu od handlu wewnętrznego i zachowania konsumentów. Ważnym czynnikiem zmian jest otwarcie granic i swobodny handel międzynarodowy. Dane wskazują, że firmy chcą otrzymać zatrudnienie w obawie o braki kadrowe. Spada jednak pensja i często ilość godzin pracy. W wielu firmach zmieniają umowy o pracę na umowy cywilnoprawne. 

Autor: 
Dorota Smoleńska
Dział: 

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisz kod z obrazka.
4 + 6 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.