Smart City - Inteligentne Miasta

Koncepcja Inteligentnych Miast rozwija się na całym świecie, również w Polsce. Koncepcja ta ma wielu zwolenników.

Celem tego projektu jest lepszy komfort życia, zmiany w komunikacji miejskiej oraz zmniejszenie zanieczyszczeń. Inteligentne Miasta są ukierunkowane na nowy standard życia społecznego oraz lepsze gospodarowanie zasobami naturalnymi  i zarządzanie miastem. Główne elementy to: rozwinięta sieć szerokopasmowa, e-usługi oraz narzędzia online do zarządzania wiedzą.  Ważną częścią jest umiejętność zarządzania i adaptacja społeczeństwa. Smart city musi opierać się o działalność ludzi, firm i władz lokalnych, państwowych.

Definicja

Inteligentne Miasto to miasto, które wykorzystuje sieć internetową oraz technologie informacyjne i komunikacje dla poprawy działania infrastruktury miejskiej oraz świadomości mieszkańców co do nowych możliwości. Jest to inwestycja w kapitał ludzki i społeczny oraz infrastrukturę dla promowania zrównoważonego rozwoju i wyższej jakości życia. Poprzez gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz udział obywateli ma zapewnić nową przestrzeń do życia.

Etapy budowania Inteligentnych Miast

Smart City 1.0 to pierwsza faza. Opiera się o inicjatywy firm technologicznych, które oferowały rozwiązania IT dla mieszkańców w zakresie e-usług. Smart City 2.0 opiera się głównie o inicjatywy władz lokalnych. Celem była poprawa jakości życia mieszkańców. Są to m. in publiczne sieci WIFI oraz inteligentne sterowanie ruchem ulicznym, wykorzystanie danych i promocja samochodów elektrycznych. Smart City 3.0 ma zachęcić obywateli do używania dostępnych technologii i pozwolić kształtować własne rozwiązania.

Warunki w 2020

W roku 2020 wydatki na projekt Inteligentnych Miast to 124 mld dolarów, wobec 2019 to wzrost o 19%. Prognozuje się, że w 2023 będzie to 189,5 mld dolarów. Obecnie ponad 50% ludzi żyje w miastach, w roku 2050 będzie to ponad 60%. Obecnie  35% mieszkańców miast jest niezadowolonych z życia społecznego i kulturalnego. Około 41% ma ograniczone  możliwości zawodowe. Ponad połowa źle ocenia koszty życia w mieście. Wiele osób 45% negatywnie ocenia sieć infrastrukturalną i transport. Około 42% źle ocenia poziom zanieczyszczeń oraz chcę by podjęto działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Około 60% mieszkańców miast chcę żyć w Smart City, głównie młodzi i bogatsi. Około 58% ocenia, że inteligentne rozwiązania przyczyniają się do większego zrównoważenia rozwoju miast, około 57% uważa, że poprawia jakość usług miejskich oraz 54% jakość życia.

Władze miast za najważniejsze uważają oszczędność energetyczną oraz gospodarowanie odpadami. Ważne jest ograniczenie zanieczyszczeń. Celem jest recykling oraz oczyszczalnie. Jednym z priorytetów jest zarządzanie komunikacją miejską, aby zoptymalizować czas podróży, jakość i wygodę. Wprowadzane są mechanizmy do zarządzania sygnalizacją świetlną.

Nadal ważne są e-usługi, szczególne dla zdrowia. Aby zapewnić sprawne zaczadzanie trzeba wprowadzić szybszy internet tj. 5G.

Te zmiany są wprowadzane na całym świcie, również w Polsce. Dużym ograniczeniem jest znajomość obsługi platform cyfrowych przez mieszkańców i urzędników. Duże obawy społeczne wiążą się z bezpieczeństwem danych (63%) oraz luką infrastruktury IT (43%). Dużym ograniczeniem jest brak kapitału  - 39%. Mimo ograniczeń zmiany będą wprowadzane przez władze lokalne i państwowe oraz firmy, szczególnie z branży IT. Ważne obecnie jest wprowadzenie edukacji z zakresu IT, szczególnie w administracji i wśród obywateli. Dużą zmianą jest wprowadzenie sieci 5G.

 

 

Autor: 
Dorota Smoleńska
Dział: 

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisz kod z obrazka.
2 + 2 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.