Wskaźnik ekonomicznej nadziei Rosjan spadł do poziomu z 1998 roku

W 2020 roku wskaźnik nadziei ekonomicznej Rosjan wyniósł minus 41 pkt. proc., co było jednym z najniższych wskaźników w ciągu 23 lat obserwacji. Świadczą o tym wyniki badania firmy „Gallup International”, przekazanego „RBC” przez instytut badania opinii publicznej „Romir”.

Według badania 6% ankietowanych Rosjan uważało, że 2021 rok będzie okresem dobrej koniunktury, a 47% - rokiem problemów gospodarczych. Jednocześnie 40% Rosjan spodziewa się, że ten rok będzie taki sam jak rok 2020, a 8% nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

Najniższy wskaźnik nadziei gospodarczej w Rosji odnotowano w 2013 r., kiedy wyniósł on minus 43 punktów procentowych. Bliski był temu poziom w 1998 r. (Minus 41 punktów procentowych) i 2008 r. (Minus 39 punktów procentowych). Jednocześnie nadzieja ekonomiczna mieszkańców Rosji była najwyższa w 2006 roku - 9 punktów procentowych.

Wśród mieszkańców planety udział tych, którzy spodziewają się pomyślności gospodarczej w 2021 roku wyniósł 25%, a przygotowujących się na problemy - 46%. W ten sposób globalny wskaźnik nadziei gospodarczej wyniósł minus 21 punktów procentowych.

Najbardziej pesymistyczni byli mieszkańcy Wielkiej Brytanii, gdzie indeks wyniósł minus 62 punktów procentowych. Na podobnym poziomie odnotowano ją w Bułgarii (minus 59 punktów) i we Włoszech (minus 59 punktów procentowych).

O pesymistycznym nastawieniu Rosjan do przyszłości świadczy również jesienna ankieta VTSIOM. Bowiem 15% respondentów stwierdziło, że Rosja przechodzi teraz najgorszy okres. Kolejne 16% odpowiedziało, że wszystkie trudności minęły. A 60% uważa, że ​​najtrudniejsze czasy czekają kraj w przyszłości.

Mówiąc o sytuacji materialnej swoich rodzin, większość respondentów (60%) stwierdziła, że ​​kształtuje się ona obecnie na średnim poziomie. 24% ankietowanych wypowiada się negatywnie na ten temat, a tylko 15% mówi o dobrej sytuacji materialnej rodziny. Samoocena sytuacji finansowej wyniosła 51 punktów, powtarzając najwyższy w tym roku wskaźnik zanotowany w styczniu.

Jednocześnie prawie połowa Rosjan (46%) stwierdziła, że ​​jest w pełni zadowolona z życia. Odwrotnej odpowiedzi udzieliło 23% badanych, kolejne 30% stwierdziło, że po części im odpowiada. Wskaźnik satysfakcji z życia wyniósł 53 punkty i był wyższy od wskaźników z czasów pierwszej fali koronawirusa, ale spadł o 3 punkty w porównaniu do maksymalnej wartości z lipca (56 punktów).

Wzrost poziomu zadowolenia z życia w Rosji, zdaniem analityków, wiąże się między innymi ze złagodzeniem ograniczeń nałożonych przez koronawirusa. Eksperci zauważyli, że w okresie samoizolacji ludzie doceniać wartość osobistej komunikacji, spotkań i swobodnego przemieszczania się, a po zniesieniu ograniczeń „powrót tego, co zostało utracone i poczucie, że pandemia ustąpiła, pozwoliło wielu poczuć przypływ szczęścia w życiu”.

 

Autor: 
Tłum. Natalia Madziąg

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisz kod z obrazka.
8 + 12 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.