Strona węgierska sztucznie prowadzi rozmowy na temat artykułu językowego z ustawy "O edukacji"

Węgierska strona po uzyskaniu opinii Komisji Weneckiej w sprawie ustawy „O edukacji” oświadczyła ze nie brała udziału w żadnych konsultacjach, ze strona ukraińską. Spotkanie ze strony ukraińskiej odbyła Minister Edukacji Liliya Hnynevych z delegacją przedstawicieli Rady Europy.

"Konsultacje, dość konstruktywne, odbyły się z przedstawicielami wszystkich mniejszości, z wyjątkiem Węgier, którzy odmówili przyjazdu. W szczególności jeden z argumentów było to, że grupa posłów, z których większość jest z „blok Sprzeciw”. Blok ten złożył projekt do Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował artykuł 7 ustawy „O edukacji”.

Zdaniem liderów organizacji pozarządowych reprezentujących społeczność węgierską, takie konsultacje są przedwczesne w zawieraniu COP. Jest dla nas oczywiste, że jest to sztuczne opóźnienie w procesie negocjacji "- wyjaśnił minister.

Grinevich zauważył, że przed spotkaniem Komisji Weneckiej strona ukraińska spotkała się z Węgrami na konsultacjach trzy razy - w Kijowie, Użgorodzie i Berehowie. Po ogłoszeniu wniosków Komisji Weneckiej kontynuowano konsultacje, ale nie z przedstawicielami Węgier. Według Grinevicha, inni przedstawiciele mniejszości narodowych rozmawiali na temat „artykułu językowego” w projekcie ustawy "O powszechnym szkolnictwie średnim", która rozszerzyłaby przepisy art. 7 ustawy "O edukacji".

Grinevich powiedział również, że w Parlamencie jest zarejestrowany rządowy projekt ustawy przewidujący przedłużenie okresu przejściowego dla wdrożenia art językowej ustawy „O edukacji” do 5 lat - od 2017 do 2023 roku. Okres przejściowy został zaproponowany przez Komisję Wenecką. Jesienią ubiegłego roku weszła w życie nowa ukraińska ustawa o edukacji. Norma prawa o języku edukacji, państwa, spowodowała krytykę w niektórych kręgach na Ukrainie i za granicą.

Przepisy przejściowe ustawy, „osoby należące do ludności rdzennej oraz mniejszości narodowych Ukrainy i zaczął zdobywanie wykształcenia średniego przed 1 września 2018 do 1 września 2020 w dalszym ciągu nabywać takiego kształcenia, zgodnie z zasadami, które istniały przed wejściem w życie niniejszej ustawy, ze stopniowym wzrostem liczby przedmiotów nauczanych w języku ukraińskim. "

Autor: 
------------
Źródło: 

------------

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisz kod z obrazka.