Epidemia COVID-19 utrudnia prowadzenie firmy w sposób etyczny

Badanie Uczciwości w Biznesie 2020 przeprowadzone przez EY wskazuje, że 90% ankietowanych uważa, że obecna sytuacja utrudnia działanie w sposób etyczny. W Polsce etyczne zachowanie  to zgodność z prawem i obowiązującymi zasadami (62% ankietowanych w Polsce). Polska jest na pierwszym miejscu na świecie. Tylko 27% wskazuje, że etyka to prawidłowe i właściwe postępowanie (trzecie miejsce od końca). Równocześnie 43% uważa, ze pandemia poprawi działania pro etyczne a 79%, że zachowania te będą wyzwaniem.​

Głównym motywem uczciwego działania jest dbałość o klientów i zachęta dla nowych klientów, aż 57% ankietowanych podaje ten argument za priorytetowy. Średnia światowa to 41%. Tylko 16% respondentów w Polsce działa etycznie ponieważ obawia się regulacji i organów ścigania. Na świecie jest to 31%. Równocześnie 54% uważa, że trudne warunki utrudniają zachowania etyczne. W krajach rozwiniętych jest to 54%. Około 90% ankietowanych uważa, że kryzys wywołany pandemią jeszcze bardziej utrudni prowadzanie w firmy w sposób etyczny i zgodny z prawem. Aż 43% członków zarządu uważa, że pandemia wywoła poprawę sytuacji, ale tylko 21% młodszych stażem pracowników podziela te poglądy. Głównym motywem działań nieetycznych jest ochrona firmy i miejsca pracy. Ważne by utrzymać dział bezpieczeństwa i compliance (dział zgodności z normami i zasadami). Nieetyczne zachowania obecnie mogą w prosty sposób zostać opisane w internecie. Forum, komentarze, oceny firmy dostępne na wielu portalach pozwala dzielić się informacjami o firmie. Takie negatywne informacje budują reputacje i zły wizerunek. Mogą negatywnie wpłynąć na przyszłych, obecnych klientów i pracowników.

 

Badania EY wskazują, że skłonni do działań nieetycznych są członkowie zarządu - 12% ankietowanych i w małym stopniu pracownicy – 3%. Większość członków zarządu (58%) uważa, że ich działania są zgodne z prawem, ale aż 57% pracowników uważa inaczej. Dział compliance w Polsce jest odpowiedzialny za uczciwość pracowników zdaniem 7% ankietowanych, na świecie jest to 18%. Aż 23% badanych postąpiło by nieetycznie , gdyby miało to pozytywny wpływ na karierę, na świecie jest to 30%. Aż 13% zignorowałby nieetyczne zachowania kontrahenta, gdyby miały dobry wpływ na wynagrodzenie i karierę. W Polsce 23% zgłasza, że informowało o nieprawidłowościach, na świecie jest to 37% badanych. Aż 31% było świadkami zachowań niezgodnych z zasadami, na świecie aż 40%. W Polsce 40% uważna,że łatwiej zgłasza się niezgodne z prawem zachowania, na świecie 39%. Wiele aż 78% ocenia że osoba zgłaszająca nieprawidłowości nie musi obawiać się konsekwencji, 17% uważa inaczej.

 

Badanie Uczciwości w Biznesie wskazuje, że zagrożenia atakiem hakerów dotyczy32% badanych. Jest oceniany jako główne zagrożenia działalności. Najczęściej zagrożone są dane klientów i pracowników oraz informacje o finansach. Uważa tak 51% respondentów, na świecie tylko 34%. W ostatnim roku 13% organizacji było celem cyberataku. Na świecie jest to 21%. Dla 13% problemem był wyciek danych. Na świecie 19%. Około 37% polskich firm ma plan w przypadku cyberprzestępstwa. Na świcie jest to 38%. Wiele osób (14%) uważa, że firma powinna lepiej przygotować się na atak hakerów. Na świecie 13%. Tylko 25% firm ma procedury dostępu do danych osobowych, na świecie 29%. Aż 19% ankietowanych uważa, że dane powinny być lepiej chronione, na świecie 14%.

 

Dane wskazują na rosnące zagrożenie nieetycznymi i niezgodnymi z prawem zachowaniami. Pokazują zbyt małe przygotowanie firm do zarządzania ryzykiem nadużyć i ataków hakerów. Trendy te zmieniają się od wielu lat. Dane pokazują trend rosnący zarządzania ryzykiem nadużyć i planowania w przypadku nadużyć. Firmy są lepiej przygotowane  na nieetyczne zachowania. Świadomość pracowników również wzrosła wobec nieetycznych zachowań. Więcej widzi zachowania nieetyczne i wiele osób reaguje na takie zachowania. Tendencje są pozytywne. Obecny kryzys to duża pokusa nadużycia, szczególnie wobec pracowników. Przetrwanie firmy jest priorytetem dla zarządzających, co negatywnie wpływa na etykę postępowania.

 

 

Autor: 
Dorota Smoleńska

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisz kod z obrazka.
1 + 1 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.