Preferencyjne finansowanie projektów związanych z energią odnawialną w Banku Pekao S.A.

            „Nowa polityka klimatyczna UE przyniesie środki na projekty związane z  energią odnawialną, do wykorzystania przez  polskie MŚP” — powiedziała 1  października Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A. na  XVII Posiedzeniu Rady Przedsiębiorców w Gdańsku, którego głównym tematem  były szanse i wyzwania dla sektora małych i   średnich przedsiębiorstw w związku ze  zmianami w polityce klimatycznej.

Plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy do 2030 r. wyniesie co najmniej 1 bln euro: 503 mld z budżetu Unii Europejskiej na klimat i środowisko, 142 mld w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji, 114 mld z krajowego współfinansowania funduszy Europejskiej Inicjatywy Stabilizacji oraz 229 mld z uruchomionych publicznych i  prywatnych inwestycji unijnych.

            „Dla Polski, a szczególnie dla MŚP oznacza to wielkie wyzwanie. Ogromne pieniądze są przeznaczane na wymianę floty w  firmach transportowych czy ograniczenie emisji poprzez zamianę konwencjonalnych źródeł energii na źródła, które nie emitują zanieczyszczeń. Pytanie, czy te pieniądze weźmiemy, skonsumujemy i będziemy konkurencyjni na rynkach europejskich” — powiedział Adam Abramowicz, rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

            Wiadomo, że część unijnych środków ma trafić do polskich banków z  przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji w  transformację energetyczną w kraju. Skorzystają na tym zarówno banki, jak i polskie firmy — szczególnie z sektora małych  (10-49 pracowników)  oraz  średnich (50-249 pracowników)  przedsiębiorstw.

            Bank Pekao S.A. szczegółowo analizuje tematykę klimatyczno-środowiskową i  skupia się na wykorzystywaniu wszelkich dostępnych funduszy w celu finansowania inwestycji we wdrażanie projektów dotyczących energii odnawialnych. „W banku od  dłuższego czasu prowadzimy projekty związane z OZE. Bardzo mocno współpracujemy z  takimi instytucjami, jak Europejski Fundusz Inwestycyjny czy Europejski Bank Inwestycyjny. Wykorzystujemy wszelkie możliwe instrumenty wspierające przedsiębiorców po to, aby tych inwestycji powstało w Polsce jak najwięcej i żeby móc zabezpieczyć związane z nimi ryzyko” — podkreśliła Magdalena Zmitrowicz.

            Dyrektor Biura Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych Pekao S.A. Jakub Fulara uważa, że banki są bardzo sprawnym dystrybutorem środków publicznych, które ukierunkowane są np. na cele związane z polityką klimatyczną.

            Bank Pekao S.A. współpracując z instytucjami, takim jak: Bank Gospodarstwa Krajowego, Europejski Bank Inwestycyjny czy  Europejski Fundusz Inwestycyjny oraz w  połączeniu ze środkami publicznymi i bankowymi jest w stanie zapewnić swoim klientom preferencyjne finansowanie, które będzie tańsze i na lepszych warunkach. Przykład  tego typu finansowania stanowią kredyty na  fotowoltaikę z gwarancją Biznesmax. Bank Gospodarstwa Krajowego dopłaca przedsiębiorcom do odsetek i zapewnia bezpłatną gwarancję kredytu zaciągniętego w bankach komercyjnych, które przystąpiły do programu. Dzięki temu przedsiębiorca nie  musi szukać dodatkowych zabezpieczeń, a koszt finansowania może wynieść nawet 0 procent.

                        Większość polskich banków na przełomie 2019/2020 r., przygotowała i  wdrożyła finansowanie projektów OZE, które oparte jest na systemie aukcyjnym. Zrealizowanych zostało już wiele transakcji, w tym także dużych przedsięwzięć, sfinansowanych przez konsorcja bankowe.

            „W Banku Pekao S.A. pod koniec 2019 roku wprowadziliśmy program finansowania skierowany do mniejszych i średnich inwestorów. Mamy za sobą już pierwsze takie transakcje i jesteśmy w pełni przygotowani do wspierania naszych klientów w realizacji ich  przedsięwzięć” — podkreślił Maciej Weinberg, dyrektor Biura Finansowania Projektów Inwestycyjnych MŚP w Pekao S.A.

            Eksperci z Pekao S.A. mówią, że do niedawna najbardziej popularne były  inwestycje w farmy wiatrowe, natomiast w tej chwili rynek zdominowany został przez  projekty związane z fotowoltaiką. Aktualnie Bank Pekao S.A. jest w trakcie analizowania możliwości finansowania projektów biogazowni.

 

Autor: 
Karolina Przewoźniak

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisz kod z obrazka.
3 + 5 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.