Wsparcie polskich firm w zakresie B+R

Do 14 października 2019 roku firmy mogą ubiegać się o kapitał na rozwój centrów B+R (CBR). W dniu 26 sierpnia br. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju już po raz 8. ogłosiło konkurs w ramach ogólnopolskiego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, tym razem z budżetem na poziomie 350 mln zł. Bezzwrotna dotacja na budowę i wyposażenie centrum może sięgnąć nawet 70% wydatków inwestycyjnych wskazanych w budżecie (raport PwC).Projekty można realizować do 2023 roku.

O dotacje mogą ubiegać się głównie firmy małe chcące inwestować w województwach: podlaskim, lubelskim, podkarpackim i warmińsko-mazurskim Konkurs ten pozwala ubiegać się o dofinansowanie również dużym przedsiębiorstwom. Aby uzyskać dotacje trzeba zaplanować działania. Pierwszym elementem jest określenie na jaki sprzęt ma być przeznaczona dotacja i czemu on służy. Drugim elementem jest wyznaczanie agendy badawczej. Określenie strategii i spodziewane rezultaty. Nie ma obowiązku wprowadzenia wszystkich rezultatów. Trzeba prowadzić dokładną dokumentację. Ważne dla pozyskania dotacji jest nabór i rozwój kadry specjalistycznej oraz personelu zajmującego się badaniami. Trzeba przygotować zaplecze finansowe oraz niezbędne pozwolenia.

Tworzenie centrów badawczo-rozwojowych (tzw. CBR) to bardzo popularny kierunek wśród polskich przedsiębiorców. Wskazuje na to chociażby bardzo duże zainteresowanie dotacjami na te cele. Tylko w ramach ogólnopolskiego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) przeznaczono na utworzenie CBR-ów ponad 2,8 mld złotych dofinansowania na ponad 500 projektów. Dodatkowo, każde województwo ma własny program operacyjny, w ramach którego finansuje takie przedsięwzięcia. Działalności B+R rozwija się wśród przedsiębiorców praktycznie ze wszystkich sektorów, prowadząc do budowania przewagi konkurencyjnej dzięki opracowaniu innowacyjnych rozwiązań (raport PwC).

Wielu przedsiębiorców poszukuje inwestycji i dofinansowania na pojedyncze projekty i innowacje. Z czasem zaczynają szukać innych rozwiązań. Rozwiązaniem jest budowa własnego centrum B+R, który ma szukać nowych rozwiązań, innowacji oraz analizować technologie i konkurencyjne rozwiązania do wykorzystania w biznesie. Inwestycja ta jest kosztowna. Wydatki na nowy budynek, specjalistyczny sprzęt oraz zakup patentów i licencji to nawet kilkadziesiąt milionów złotych. Wydatki te mogą być sfinansowane z funduszy europejskich.

Autor: 
Dorota Smoleńska

Komentarze

Wysłane przez Clement (niezweryfikowany) w
Hi, We are wondering if you would be interested in our service, where we can provide you with a dofollow link from Amazon (DA 96) back to e-magnes.pl? The price is just $87 per link, via Paypal. To explain what DA is and the benefit for your website, along with a sample of an existing link, please read here: https://pastelink.net/1nm60 If you'd be interested in learning more, reply to this email but please make sure you include the word INTERESTED in the subject line field. Kind Regards, Claudia

Wysłane przez Dyring (niezweryfikowany) w
Hi, We're wondering if you've ever considered taking the content from e-magnes.pl and converting it into videos to promote on Youtube? You simply add the text and it converts it into scenes that make up a full video. No special skills are needed, and there's access to over 1 million images/clips that can be used. You can read more about the software here: https://bit.ly/2CbkcMo Kind Regards, Abel

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisz kod z obrazka.
3 + 4 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.