Podarować cząstkę siebie

Temat wolontariatu w Polsce wciąż traktowany jest po macoszemu. Praca non-profit kojarzy się głównie z opieką nad ludźmi chorymi i cierpiącymi. Jednak dla wolontariuszy udzielanie się społecznie to nie tylko praca dla innych. Wolontariat to przygoda życia, miejsce do wyrażania siebie i do spotkania rozmaitych ludzi.

 

Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmiatych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. (źródło: wikipedia.pl)

 

Wolontariat- kręgosłup społeczeństwa

Wolontariat choć nie jest pracą zarobkową, to przynosi korzyści oraz wzbogaca ludzi węwnętrznie. Osoba zaczynający swoją przygodę z wolontariatem wychodzi z tzw. strefy komfortu. Poprzez wykonywanie aktywności społecznej ćwiczy samodyscyplinę i wytrwałość. Otwiera się na nowe doświadczenia. Pomagając innym, staje się bardziej empatyczna, wyzbywa się uprzedzeń i uczy tolerancji do innych osób. Zdobywa cenne umiejętności interpersonalne. Praca społeczna jest bodźcem do zwiększenia poczucia własnej wartości. Robiąc coś dla innych bezinteresownie, wolontariusz zapewnia sobie naturalne poczucie spełnienia. Czuje się potrzebny.

W ciekawy sposób uchwyciła istotę wolontariatu socjolog Dagmara Sobczak:

„Dla mnie jednak wolontariat to przede wszystkim kręgosłup społeczeństwa obywatelskiego. Innymi słowy, to wolontariusze są siłą napędową różnych akcji, inicjatyw czy organizacji non-profit. Co więcej, to właśnie oni odgrywają znaczącą rolę w procesie kształtowania się społeczeństwa”- czytamy na blogu socjopatka.pl.

 

Podarować cząstkę siebie

Człowiek udzielający się w wolontariacie może podarować innym ludziom uwagę, czas, pomoc- cząstkę siebie. Ponadto stały kontakt z ludźmi pomaga rozwijać naszą odporność psychiczną, która stanowi parasol ochronny przed stresem i złym nastrojem.

Wielu wolontariuszy przez swoją pracę na rzecz innych ludzi, przeszło przemianę duchową, zdobyli cenne doświadzcenie zawodowe, zawarli nowe przyjaźnie, poznali ciekawe miejsca i inne kultury.

Wolontariat, to nie tylko pomoc ludziom chorym i samotnym. To także możliwość rozwijania swoich pasji poprzez uczestniczenie w rozmaitych akcjach związanych tematycznie z naszymi zainteresowaniami. Wolontariusze często dostają bilety, specjalne wejściówki na różnego rodzaju imprezy kulturalne i sportowe.

 

Kto może zostać wolontariuszem?

Wolontariuszem może zostać każdy bez względu na wiek, wykształcenie i światopogląd. Liczą się dobre chęci, poświęcenie wolnego czasu i energii oraz zaangażowanie.

Osoby niepełnoletnie przed przystapieniem do wolontariatu muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Warto wiedzieć, że nie każdy może być wolontariuszem w każdym miejscu. Są bowiem placówki, w których wymaga się spełnienia określonych kryteriów przez kandydata, zwraca się uwagę np. na wykształcenie, predyspozycje, stan zdrowia.

Wolontariusz pracować może w organizacjach pozarządowych (stowarzyszeniach, fundacjach), instytucjach publicznych, organizacjach kościelnych, stowarzyszeniach jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielniach socjalnych, spółkach akcyjnych i spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają dla zysku oraz w podmiotach leczniczych.

Autor: 
Monika Szymańska
Źródło: 

Wikipedia/Socjopatka.pl

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisz kod z obrazka.