Program UE dla młodych

Od 2017 roku trwa program EU4Youth, mający na celu rozbudowę współpracy między krajami UE i Partnerstwa Wschodniego. Ma być wsparciem dla młodych ludzi przy rozwinięciu zdolności i udziału w życiu ekonomicznym i społecznym.

Program EU4Youth trwa od 2017 roku do 2020. Budżet projektu to 22,75 mln euro. Program jest skierowany do krajów Partnerstwa Wschodniego. Celem programu jest wsparcie młodych ludzi w zakresie zatrudnienia i udziału w życiu społecznym. Ma być wsparciem w zakresie przedsiębiorczości i przywództwa młodych ludzi. Opiera się o rozwinięcie uzdolnień, stypendia i politykę dialogu. Te projekty objęte są wsparciem finansowym. Dotyczy kilku krajów: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii i Gruzji.

Głównym celem projektu jest wzrost udziału młodych ludzi w społeczeństwach i przedsiębiorczości. Ważne jest wsparcie aktywności i rozwinięcia uzdolnień w tym zakresie. Organizacje ludzi młodych mają mieć większe możliwości współpracy, dialogu i działania. Projekt zakłada ograniczenie negatywnych zjawisk i procesów dotyczących ludzi młodych.

Projekt jest podzielony na trzy części: budowanie zdolności, projekt grantów i plan koordynacji projektu. Pierwsza część opiera się o system stypendialny, aby organizacje młodych stały się aktywnymi uczestnikami w polityce. Dodatkowo promuje młodych liderów poprzez aktywizacje i pracę w kejach europy. Ważnym elementem jest rozwój zdolności przedsiębiorczych poprzez edukacje i pracę. Druga część projektu dotyczy grantów na edukacje, praktyki, staże i pracę młodych ludzi. Ważnym elementem jest rozwój przedsiębiorczości i projektów młodych ludzi. Grantami objęte są również szkoły oraz praktyki i praca w ważnych dla młodych sektorach: innowacji, IT, projektowanie, zielona gospodarka i przedsiębiorczość. Trzecia część to plan koordynacji działań dla młodych, monitoring i rozpoznawalność projektu. Projekt ma swoich ambasadorów i przedstawicieli w każdym kraju. Organizowane są spotkania i sieci społecznościowe dla promocji, rozwoju projektu i jego zadań.

Autor: 
Dorota Smoleńska

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisz kod z obrazka.
6 + 3 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.