Cele Unii Europejskiej

Jednym z głównych polityk UE jest zrównoważony rozwój i współpraca. UE proponuje wprowadzanie przepisów i strategii politycznych, których celem jest propagowanie dobrych rządów oraz rozwoju ludzkiego i gospodarczego. Unijne przepisy dotyczą między innymi takich kwestii jak walka z głodem i ochrona zasobów naturalnych (europa.eu).

Instytucje Unii Europejskiej realizują politykę Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) w zakresie zrównoważonego rozwoju, zapewniając środki finansowe na realizacje pięciu elementów zrównoważonego rozwoju w zakresie ludzie: eliminacja ubóstwa i głodu oraz poszanowanie godności i zasad równości, planeta: ochrona przed degeneracją środowiska i wyczerpaniem zasobów, dobrobyt: życie w dostatku i w zgodzie z przyrodą, pokój: integracja społeczeństw i zasady pokoju i sprawiedliwości, partnerstwo: prowadzenie i rozpowszechnienie prac rozwojowych.

UE współpracuje z 150 krajami partnerskimi w Afryce, Ameryce Łacińskiej i na Karaibach, w Azji i na Pacyfiku, a także ze społeczeństwem obywatelskim i organizacjami międzynarodowymi. Oprócz udzielania pomocy finansowej i angażowania się w dialog z krajami partnerskimi UE prowadzi również badania naukowe i realizuje oceny, które zapewniają skuteczne wykorzystanie pomocy (europa.eu).

Cele zrównoważonego rozwoju opierają się o zasady rozwoju rynku pracy i jakości oraz rolnictwa. Ważnym elementem jest promocja zdrowia i edukacji. Kolejne elementy polityki UE to dbałość o środowisko i czystą wodę. Wprowadzane są zasady rozwoju przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju infrastruktury oraz projekty czystej energii. Przy zachowaniu racjonalności konsumpcji i produkcji. Kolejnym celem jest rozwój miast i ich infrastruktury dla wprowadzenie a lepszych warunków dla wszystkich. Ważne jest budowanie sektora instytucji oraz zasad pokoju i sprawiedliwości. Ważnym elementem jest polityka partnerstwa m.in. handlowa.

UE prowadzi wiele działań ukierunkowanych na budowę nowych warunków dla społeczeństwa oraz gospodarowania krajów rozwijających się. Wkład UE w rozwój krajów rozwijających się pokazuje wykres. Polityka partnerstwa jest ważnym priorytet dla Unii. Działania te mają być wsparciem i szansą na zbudowanie nowego społeczeństwa i innej gospodarki. Wiele osób skorzystało ze wsparcie UE i wsparcia prawnego. W 38 państwach wsparto wybory rządu, w 30 poprawie uległy warunki finansów publicznych. Wsparto 37 000 firm, w 19 krajach poprawiły się warunki handlowe, w 29 warunki gospodarowania. W ponad 3 650 000 (ha) wprowadzono nowe zasady zrównoważonego rozwoju przemysłu. Około 100 krajów wprowadziło zasady ochrony klimatu. Zbudowano drogi z których korzysta ponad 20 970 000 osób. Ponad 4 500 00 osób uzyskało dostęp do energii elektrycznej. Około 68 850 000 dzieci uzyskało wykształcenie na poziomie podstawowym i średnim. Wykształcono 613 00 nauczycieli.

Autor: 
Dorota Smoleńska

Komentarze

Wysłane przez adegaxoif (niezweryfikowany) w
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin No Prescription <a href="http://mewkid.net/who-is-xandra/">Amoxicillin 500mg Capsules</a> pcb.jlte.polityka.e-magnes.pl.pmd.zy http://mewkid.net/who-is-xandra/

Wysłane przez ayefeberepuur (niezweryfikowany) w
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - 18 <a href="http://mewkid.net/who-is-xandra/">Amoxicillin On Line</a> rit.eves.polityka.e-magnes.pl.brq.bl http://mewkid.net/who-is-xandra/

Wysłane przez olecave (niezweryfikowany) w
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin 500mg <a href="http://mewkid.net/who-is-xandra/">Amoxil Causes Gallstones</a> hny.scxo.polityka.e-magnes.pl.dvh.fl http://mewkid.net/who-is-xandra/

Wysłane przez ikutavuzome (niezweryfikowany) w
http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxil <a href="http://mewkid.net/who-is-xandra/">Amoxicillin Without Prescription</a> dom.iogk.polityka.e-magnes.pl.ozr.bq http://mewkid.net/who-is-xandra/

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisz kod z obrazka.
4 + 9 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.