Rządy federalny i stanowy apelują: Koniec z prywatnymi uroczystościami

Kanclerz Angela Merkel i prezydenci krajów związkowych uzgodnili w trakcie wideokonferencji apel do obywateli: zgodnie z nim prywatne spotkania z przyjaciółmi i znajomymi powinny ograniczać się do stałego dalszego gospodarstwa domowego. Dotyczy to również dzieci i młodzieży w rodzinach. Po konsultacjach z premierami 16 państw Merkel stwierdziła, że nie udało się jeszcze odwrócić tej tendencji. Dynamika nowych infekcji została rzeczywiście przełamana. Jednak Niemcy są nadal "daleko" od celu, jakim jest maksymalnie 50 nowych zakażeń na 100.000 mieszkańców w ciągu siedmiu dni.

Kanclerz ogłosiła zatem na konferencji prasowej, że w przyszłym tygodniu przedstawi długoterminową koncepcję zwalczania pandemii korony. 25. Listopada kolejna konferencja zadecyduje o sposobie postępowania po 30 listopada. Listopad trwa nadal. Tego dnia wygasa aktualna częściowa blokada. Ponadto, będą one wtedy stanowić perspektywę do końca roku. Byłaby również większa przewidywalność dla ludności, ale aby tak się stało, trzeba by było rozwiązać "mnóstwo problemów". Ona również mogła sobie wyobrazić podejmowanie konkretnych decyzji dotyczących ograniczeń w kontaktach już teraz, podkreśliła kanclerz. Jednak kraje związkowe były innego zdania.

Rządy federalne i stanowe wezwały osoby z chorobami układu oddechowego do natychmiastowego powrotu do domu i konsultacji z lekarzem. Merkel powiedziała, że istnieje wiele objawów przeziębienia, których nie da się odróżnić od Corony. Należy również unikać wszelkich niepotrzebnych kontaktów.

Maski FFP2 dla osób starszych

Wizyty u osób starszych i wrażliwych powinny być wykonywane tylko w stanie wolnym od objawów - nawet w dniach poprzedzających wizytę, odwiedzający nie powinni mieć żadnych objawów. Osoby szczególnie zagrożone powinny być chronione przed zakażeniem koronawirusem za pomocą niedrogich masek FFP2. Merkel ogłosiła, że osoby powyżej 65 roku życia i osoby z pewnymi wcześniejszymi warunkami będą mogły otrzymać w sumie 15 z tych masek za niewielki osobisty wkład. Koszty postępowania ponosi rząd federalny.

Po wielogodzinnych dyskusjach, runda odroczyła decyzję o tym, jak postępować w szkołach podczas pandemii korony". Na następnej konferencji rządy federalne i stanowe będą dyskutować o tym, jak można zmniejszyć ryzyko infekcji w sektorze szkolnym w newralgicznych miejscach", zdecydowała Merkel i szefowie stanów. Rząd federalny zaproponował wcześniej bardziej rygorystyczne środki w szkołach. Obejmowało to wprowadzenie obowiązkowych masek dla wszystkich uczniów i nauczycieli, również w klasie, oraz zmniejszenie o połowę liczby klas. Jednak początkowo nie było to dla niego wystarczające, by się wykazać. W rezolucji rządów federalnych i stanowych stwierdza się obecnie, że niezawodna opieka jest sposobem na pogodzenie życia rodzinnego i zawodowego. Edukacja jest niezbędna dla przyszłych szans młodego pokolenia. Z tego powodu utrzymanie otwartych obiektów do bezpośredniego nauczania w tej dziedzinie o wysokim poziomie ochrony przed zakażeniami jest ważnym priorytetem politycznym".

Sprzeciw od Södera

Zastrzeżenia zgłoszone przez bawarskiego ministra Markusa Södera wzbudziły wątpliwości co do wyników konsultacji". To nie wystarczy", powiedział Söder w Berlinie. Podczas zaplanowanych na przyszły tydzień rozmów należałoby sprawdzić, czy obecne wezwania mogą zostać zaostrzone w formie decyzji. Söder powiedział, że wolałby przedłużyć środki, niż zakończyć je przedwcześnie. "W razie wątpliwości, musimy polegać na bezpieczeństwie." Söder odniósł się w szczególności do sytuacji w szkołach. Podczas tak zwanego szczytu koronnego rząd federalny i kraje związkowe niekiedy nie zgadzały się co do sposobu postępowania w przypadku pandemii korony. Podczas wideokonferencji z kanclerz Angelą Merkel 16 premierów stanowych częściowo próbowało złagodzić nowe ograniczenia w kontaktach zaproponowane przez rząd federalny w celu opanowania wirusa korony.

Ostatnio, na początku listopada, zaostrzono środki przeciwko propagowaniu korony. W tym czasie podjęto decyzję o częściowym zamknięciu, początkowo ograniczonym do czterech tygodni, w sektorze rekreacyjnym, kulturalnym, gastronomicznym i sportowym oraz zaostrzono ograniczenia dotyczące kontaktów. Publicznie dozwolone są tylko spotkania z maksymalnie dziesięcioma osobami z dwóch gospodarstw domowych. Pogorszenie sytuacji nastąpiło po drastycznym wzroście liczby zakażeń i liczby pacjentów koronnych leczonych w szpitalach. Od tego czasu wzrost ten został spowolniony, ale nie nastąpiło żadne ogólne złagodzenie.

Autor: 
Elżbieta Słowińska

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisz kod z obrazka.
3 + 1 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.