Około 36% polskich firm prowadzi działalność eksportową. Tylko 4% firm prowadzi działalność eksportową online. Średni unijna to 7%.
Raport PwC wskazuje, że w 12 miastach objętych badaniem mieszka 6,7 miliona osób, czyli 18% całej ludności kraju, wytwarzając 32% całkowitego PKB....
Pakiet miast średnich został uruchomiony w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) mającego na celu zrównoważony rozwój wszystkich...
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało na swojej stronie, że do końca lipca bieżącego roku, świadczenie z programu „500+”...
Prognozuje się się rynek online w roku 2019 będzie głównym stymulatorem polskiej gospodarki. Obecnie szacuje się w roku 2018 wzrost tego rynku o 23...
Lokaty bankowe są najpopularniejszym i najpowszechniejszym sposobem inwestowania. Na rynku istnieją jednak inne sposoby inwestowania o wyższej stopie...
"Jestem byłym, zniszczonym i gnębionym przez urząd skarbowy, już prawie pięć lat, przedsiębiorcą. Ofiarą wydmuchanych politycznie karuzel...
UE angażuje się w rozwój polskich regionów. Celem jest poprawa warunków życia i pracy.
Nowy projekt dotyczący Prawa zamówień publicznych (PZP) mieli się w sejmowych trybach. Zmiany mają zachęcić firmy do brania udziału w przetargach, a...
Jest taka branża, w której ciągle brakuje rąk do pracy. Pensje rosną cały czas, a miejsce zatrudnienia można zmieniać kiedy się chce. Bajka? Nie, to...

Strony